Kommunedirektør og ledergruppa

Administrativ ledelse
Navn Stilling E-postadresse Telefonnummer
Susanne Vist Kommunedirektør susannetherese.vist@ovre-eiker.kommune.no 482 68 805
Vegard Knutsen Konstituert kommunalsjef seksjon kultur og samfunnsutvikling vegard.knutsen@ovre-eiker.kommune.no 913 87 810
Anne Kristin Svendsen Kommunalsjef seksjon oppvekst AnneKristin.Svendsen@ovre-eiker.kommune.no 92238873
Kari Hesselberg Kommunalsjef seksjon helse og velferd kari.hesselberg@ovre-eiker.kommune.no 906 22 257
Anita Kjensli Kommunalsjef seksjon service og fellestjenester anita.kjensli@ovre-eiker.kommune.no 901 12 754
Morten Deol Kommunalsjef seksjon økonomi, styring og støtte Morten.Deol@ovre-eiker.kommune.no 992 78 230

Vennligst ikke send oss sensitiv informasjon per e-post.

Kontakt Øvre Eiker kommune