Kommunedirektør og ledergruppa

Administrativ ledelse
Navn Stilling E-postadresse Telefonnummer
Leif-Arne Steingrimsen Kommunedirektør leifarne.steingrimsen@ovre-eiker.kommune.no 480 30 628
Susanne Vist Kommunalsjef seksjon kultur og samfunnsutvikling susannetherese.vist@ovre-eiker.kommune.no 482 68 805
Else Berit Kyte Kommunalsjef seksjon oppvekst elseberit.kyte@ovre-eiker.kommune.no 992 07 109
Kari Hesselberg Kommunalsjef seksjon helse og velferd kari.hesselberg@ovre-eiker.kommune.no 906 22 257
Anita Kjensli Kommunalsjef seksjon service og fellestjenester anita.kjensli@ovre-eiker.kommune.no 901 12 754
(Fra 1.7.23: Morten Deol) Kommunalsjef seksjon økonomi, styring og støtte

Vennligst ikke send oss sensitiv informasjon per e-post.

Kontakt Øvre Eiker kommune