Post til kommunen er offentlig

Før du sender en henvendelse til Øvre Eiker kommune (eller en annen kommune), bør du vite at henvendelsen kan bli offentlig tilgjengelig.

All post/e-post til og fra kommunen er offentlig og kommer dermed på kommunens offentlige postliste og blir tilgjengelig på internett. Det betyr at du senere kan finne ditt brev omtalt, sitert eller gjengitt i sin helhet i avisen og/eller nyhetene. Unntakene er når arkivet vårt finner lovhjemmel for å unndra dokumentet fra offentlighet. Hvis henvendelsen din krever saksbehandling, registreres den i kommunens elektroniske arkiv- og saksbehandlingssystem. Henvendelsen offentlighetsvurderes og vil som hovedregel bli tilgjengelig på internettsidene våre etter noen dager.

Henvendelser som inneholder sensitive personopplysninger og/eller andre taushetsbelagte opplysninger, skal ikke sendes som e-post eller via meldingstjenester til Øvre Eiker kommunes kontoer i sosiale medier.