Samarbeidspartnere

Øvre Eiker kulturskole har et nært samarbeid med det frivillige kulturlivet i kommunen.    

De frivillige lagene/foreningene har ansvaret for seminarer, turer, korpsuniformer, kostymer og kulisser til teater etc. Kulturskolen som ressurssenter har ansvar for opplæringen, blant annet skolekorpsene. Denne opplæringen er en del av kjernevirksomheten i kulturskolen.

Hvis du ønsker å begynne i korps, kor eller teater finner du kontaktinformasjon under.

Korps

Kulturskolen - Samarbeidspartnere - Korps
Korps E-postadresse
Øvre Eiker skolekorps oeskolekorps@gmail.com
Fiskum skole- og ungdomskorps ninhaugen@hotmail.com
Skotselv skolekorps skotselvskolekorps@hotmail.com
Kulturskolen - Samarbeidspartnere - Teater
Teater E-postadresse
Røren barne- og ungdomsteater leder@rorenteater.org
Fiskum barne- og ungdomsteater jill-and@online.no
Hokksund Byteater Junior byteaterjr@gmail.com
Samarbeidspartnere kulturskolen - kor
Kor E-postadresse Telefonnummer
Fiskum kirkes barnekor mhotvedt@online.no 920 86 029
Barnekoret Begeistring jan.morten@helgestad.no 990 06 141
Øvre Eiker Minising linn.margrethe@eiker.kirken.no 32 25 26 50

Den kulturelle skolesekken

Den kulturelle skolesekken (DKS) er en nasjonal satsing som skal bidra til at alle skoleelever i Norge får møte profesjonell kunst og kultur av alle slag. Den kulturelle skolesekken er et samarbeidsprosjekt mellom Kulturdepartementet og Kunnskapsdepartementet.

Kulturskolen i Øvre Eiker har det administrative ansvaret til DKS gjennom en DKS-koordinator/kommunekontakt.  Koordinatoren er bindeleddet mellom fylkesnivået og kommunen, mellom lokale produsenter og kommunen og kulturkontaktene rundt på skolene. Hilde Glesne er DKS-koordinator og kommunekontakt: Hilde.glesne@ovre-eiker.kommune.no

Tilbudene hentes fra regionale tilbud, lokale kunst- og kulturaktører og fra Øvre Eiker kulturskole. Hvert trinn får ett eller flere tilbud/turnebesøk i året.