Vold og seksuelle overgrep

Vold i nære relasjoner, overgrep og voldtekt kan ramme alle mennesker, uansett alder og kjønn. På denne siden finner du oversikt over hvor du kan henvende deg for å få hjelp, og mer informasjon om hvilke tilbud som finnes. 

Hvor kan du henvende deg? 

Politiet

Voldtekt og andre seksuelle overgrep er alvorlige, straffbare krenkelser. Mange kan ha vanskelig for å sette ord på det de har vært utsatt for.

Politiets nettsider gir informasjon om hvordan du skal forholde deg dersom du er blitt utsatt for vold og/eller seksuelle overgrep, og hvordan de kan bistå deg. Mer informasjon om dette finner du på politiet sine sider.

Legevakt 

Er du skadet eller har akutt behov for hjelp etter vold og voldtekt, ring legevakt på tlf. 116 117 

Krisesenter 

Er du utsatt for vold og trenger et sted å bo, kan du ta kontakt med krisesenteret på Kongsberg på telefonnummer 32 73 64 00 hele døgnet. Du kan ta med deg barna dine til krisesenteret. Du kan også reise direkte til krisesenteret uten å ringe først.

Adresse: Landstads gate 16, 3616 Kongsberg. 

Opphold på krisesenteret er gratis. 
Les mer på krisesenterets hjemmeside.

Barnevernsvakt 

Barnevernets oppgave er å sikre barn en trygg og forutsigbar hverdag. Er du barn, eller er du bekymret for om et barn blir utsatt for vold i hjemmet, kan du kontakte barnevernsvakten på telefon: 

  • 47 66 37 07 (i rådhusets åpningstid) 
  • 40 92 12 33 (kvelder og helger)  

Alarmtelefon for barn og unge 

Er du barn eller ungdom som er utsatt for vold eller overgrep, kan du ta kontakt med Alarmtelefonen for barn og unge for å få hjelp. Voksne som er bekymret for barn, kan også ta kontakt. Tjenestene er gratis, og du kan ringe, sende sms, chatte eller sende e-post. 

Din utvei 

Din utvei er en nettside som gir oversikt og informasjon til deg som  

  • er utsatt for vold, overgrep og voldtekt 
  • utøver vold 
  • er pårørende eller bekymret for noen 
  • er fagperson

Siden gir oversikt over ulike hjelpetilbud over hele landet. Du finner også informasjon, fagstoff og spørsmål og svar-tjeneste, hvor du kan stille spørsmål og få svar anonymt eller på e-post. 

Les mer på dinutvei.no.

Hjelpetelefonen for seksuelt misbrukte 

Hjelpetelefonen for seksuelt misbrukte er landsdekkende, gratis og åpen hele døgnet. Pårørende og hjelpeapparatet kan også kontakte hjelpetelefonen for råd og veiledning. 

Du kan få hjelp, råd og svar på spørsmål, eller du kan ringe hvis du bare har behov for at noen lytter til deg. Du kan også få hjelp til å finne fram til andre hjelpetilbud i nærheten av der du bor. 

Telefonnummer: 800 57 000. Tjenesten er gratis.

Les mer på nettsiden til Din Utvei.

Overgrep mot eldre 

Overgrep mot eldre skjer både i private hjem og på institusjoner. Overgrepene kan ha mange former, men som regel er de av psykisk, fysisk, økonomisk eller seksuell karakter.  

Alle over 62 år som er utsatt for overgrep, kan ta kontakt for å få råd, veiledning og hjelp. Også pårørende eller andre som har mistanke om overgrep mot eldre, kan benytte dette nummeret.  

  • Nasjonal kontakttelefon: 800 30 196, mandag – fredag kl. 09.00 – 15.00 

Mer informasjon om tjenesten finner du på vernforeldre.no.  

Hva koster det? 

Du må betale egenandel for undersøkelse og behandling på legevakt.  Kontakt med de andre tjenestene og opphold på krisesenteret er gratis.