Gyrodactylus salaris påvist i Knemsbekken ved Svelvik

I utredningsprogrammet som gjennomføres forut for  fremtidig behandling mot Gyrodactylus salaris i Drammensregionen, er det gjort et nytt funn av laksunger med høy intensitet av parasitten. Dette i Knemsbekken rett utenfor Svelvikstrømmen i Drammensfjorden.

Mange bekker rundt Drammensfjorden og Sandebukta ble undersøkt sommeren 2023. Under el-fiske ble det funnet laksunger i Knemsbekken like utenfor Svelvik sentrum. 

Oversiktskart, Knemsbekken - Klikk for stort bildeOversiktskart over anadrom strekning i Knemsbekken

Det er ikke kjent fra tidligere at det har vært laks i denne bekken, men funnet i 2023 viser at laks kan forekomme selv i små vassdrag langs kysten. Laksungene fra Knemsbekken er nå undersøkt, og det viser seg at de er infisert med Gyrodactylus salaris. Dette innebærer en risiko for at Gyrodactylus salaris kan spre seg fra bekk til bekk langs kysten, noe vi må ta hensyn til i den videre planleggingen av gyrobekjempelsen i regionen.

 

 

 

Mer om påvisningen i Knemsbekken kan du lese på Veterinærinstituttets nettsider:

Påvisning av Gyrodactylus salaris i Knembekken

Artikkelliste