Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Økonomisk status i Øvre EIker kommune 1. tertial

Riste-Bjørkli, Sunniva Endret:17.06.2022 14:20

​Onsdag 15. juni behandlet kommunestyret tertialmelding nummer 1 for 2022. 

Tertialmeldingen er en obligatorisk tilbakemelding til kommunestyret om status for økonomien og de mål og tiltak som er vedtatt for 2022. 

Kommunestyret fattet et enstemmig vedtak i tråd med formannskapets innstilling. Det innebærer blant annet at skatt og rammetilskudd ble økt med 28,5 millioner kroner, og utbyttet fra hel- og deleide aksjeselskaper ble økt med 2,8 millioner kroner. 

Økte inntekter ble brukt til å kompensere alle tjenestene i kommunen for økt lønns- og prisvekst i 2022. Dette utgjorde ca. 13 millioner kroner. 

Seksjon Oppvekst ble styrket med 5 millioner kroner for å sikre at normen for lærertetthet oppfylles i skoleåret 2022/2023. 

Seksjon Helse og velferd ble styrket med 7 millioner kroner for å sikre at økte brukerbehov i hjemmetjenesten blir ivaretatt. 

Strømprisene har økt kraftig, og dette påvirker også kommunen. Kommunestyret vedtok derfor en styrking av energibudsjettene med 3 millioner kroner.

Etter behandlingen av 1. tertialmelding 2022 budsjetteres det med et overskudd i 2022 på ca. 5 millioner kroner. Opprettet: 17.06.2022 13:59