Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Setter i gang reform av barnevernet i 2022

Riste-Bjørkli, Sunniva Endret:17.06.2021 18:31

Stortinget har besluttet at barnevernet skal reformeres på flere områder fra januar 2022. ​I denne møterunde, deriblant i kommunestyret 16. juni, ble det lagt frem en sak om barnevernsreformen – en oppvekstreform, til diskusjon og muligheter for innspill.  

Begrunnelsen for reformarbeidet finner vi i forskning og erfaringer som viser at: 

vi venter for lenge med å erkjenne at barn eller ungdom har problemer 
vi venter for lenge med å ta opp bekymringen med den det gjelder og den nærmeste familie 
vi venter for lenge før vi kontakter instanser som kan gi ytterligere hjelp. 

Det å bevege seg fra bekymring til handling er noe av det vanskeligste i alle typer inngripende handlinger og krever både individuelle ferdigheter hos tjenesteutøver og innbyggere. 

Tidlig innsats

Etterhvert som reformarbeidet har blitt lagt frem, er det blitt tydelig at dette egentlig handler om en oppvekstreform. Skal kommunen lykkes med å snu tjenesten, må vi starte mye tidligere, lenge før det er aktuelt å melde bekymringer til barnevernet. Endringene må skje i alle tjenester, gjennom samhandling.

Tidkrevende endringsarbeid

Å skape en kultur for tidlig innsats og samhandling på tvers tar tid. Det må alltid stå på dagsorden hos alle ledere slik at barn og familier får 
hjelp når de trenger det 
hjelp som virker på lang sikt 
hjelp med livet og hverdagen 
hjelp på egne premisser og et språk man forstår. 

Skal beskytte barn

Formålet med barnevernloven er som følger:
«§ 1-1 Loven skal sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling, får nødvendig hjelp, omsorg og beskyttelse til rett tid. Loven skal bidra til at barn og unge møtes med trygghet, kjærlighet og forståelse og at alle barn og unge får gode og trygge oppvekstsvilkår.»

Må beskytte de mest sårbare barna

Kommunen får her et fornyet mandat til å sikre at de mest sårbare barna får den hjelpen de trenger, når de trenger det, og fortrinnsvis i sitt nærmiljø.  Kommunalsjef for oppvekst, Else Berit Kyte, sier at Øvre Eiker kommunen er forberedt til å møte reformen.
- Vi er godt forberedt, særlig på grunn av vårt tidligere arbeid med «Ett lag for god oppvekst – helheltlig innsats» og at vi har satt i gang lavterskeltilbudet «familiehjelpa» hvor alle kan ringe inn for å få hjelp, sier hun. 

Innspill som er kommet frem i møtene i kommunestyret, råd og utvalg i denne møterunden skal nå bearbeides og legges frem i en ny sak for kommunestyret i slutten av september. Den skal gi retning for hvordan Øvre Eiker kommune skal møte reformen.Opprettet: 17.06.2021 13:11