Saker på høring

Det varsles at Daxaro på vegne av grunneiere/utbyggere starter arbeid med Detaljregulering Solhaugveien i Øvre Eiker kommune. Planen omfatter eiendommer med gnr/bnr 58/3, 58/26, 58/19 Plan-ID: 2024-0702.

Planutvalget i Øvre Eiker kommune har i sitt vedtak i sak 16/2024 av 12.03.24 vedtatt forslag til detaljreguleringsplan i Lyngveien lagt ut for offentlig ettersyn.

Planutvalget i Øvre Eiker kommune har i sitt vedtak i sak 18/2024 av 12.03.24 vedtatt forslag til Detaljregulering Trikotasjegata - Frognes lagt ut for offentlig ettersyn.