Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Jobber for flere lærlingplasser

Grøner, Cathrine Endret:25.10.2021 10:34

​Kontaktutvalget i Øvre Eiker møttes 19. oktober for å diskutere muligheter for å få flere lærlingplasser i kommunen.

Kontaktutvalget samles et par ganger i året, og er en møteplass for kommune og næringsliv. I oktobermøtet var temaet lærlinger og lærebedrifter.

Å være lærebedrift er et slags samfunnsansvar. Det trengs stadig flere fagarbeidere, men de er alle sammen avhengige av et sted å lære seg yrket sitt. Næringslivet i Øvre Eiker er flinke til å ta inn lærlinger, og kommunen har også læreplasser innen ulike fagområder. Samtidig øker etterspørselen etter nye og flere læreplasser, i takt med et stadig økende positivt omdømme for yrkesfag som utdanningsvei. Kommunen, fylkeskommunen og næringslivet må samarbeide om å legge til rette for at det finnes læreplasser nok til alle.

Nesten alle rett ut i jobb

Representantene fra næringslivet diskuterte hvilke erfaringer de har med å ta inn lærlinger i bedriftene. De var enige om at å være læreplassbedrift kan være utfordrende, spesielt den første tida, frem til lærlingen produserer noe. Små bedrifter er ekstra utsatt i slike sammenhenger, men likevel velger mange å ta sjansen, og fortsette med det. Hva angår tilfang av lærlinger, er det høyst ujevnt fordelt – og noen savnet bedre kjønnsbalanse på sitt fagområde. De fleste bedriftene opplevde at tilnærmet 100 % av lærlingene deres går ut i full jobb etter endt læretid, enten hos dem eller i en annen bedrift. Noen blir også inspirert til å gå videre med høyere utdanning i stedet. I Øvre Eiker finnes det også et EU-samarbeid som ligger til rette for at man i løpet av læretida kan oppholde seg ved en lærebedrift i et annet land. På denne måten kan man hente hjem erfaringer om andre måter å jobbe smartere på, hjem til lærebedriften.

Ordfører Knut Kvale mener at å pense folk inn på rett utdanning, gjerne fra så tidlig i skolegangen som mulig, er essensielt for å bygge et godt lokalsamfunn. - Unge folk er i ombygging fysisk og mentalt. Å ha en jobb å gå til, en trygg rutine, kan i seg selv forebygge utenforskap og at folk faller utenfor samfunnet, sier Kvale.

Forventet underskudd av faglærte i fremtiden

Ordfører i Trysil kommune, Erik Sletten var invitert til kontaktutvalgets møte sammen med lærlingansvarlig Bjørn Ekenes Olsen for å informere utvalget om «Trysilmodellen». Skrur du tiden tilbake til 2016 i Trysil kommune, manglet de fagarbeidere på de aller fleste områder. Trysil er et lite sted, med få innbyggere, og innen næringslivet ønsket de aller færreste å ta imot lærlinger. Kommunen fant ut at de negativt innstilte bedriftene hadde én ting til felles: de hadde ikke prøvd lærlinger tidligere. Dermed fikk kommunen på plass en tilskuddsordning for bedrifter som ville starte med lærlinger, eller opprette læreplasser innen nye fagområder. Ungdommene på sin side fikk en garanti av kommunen om at de skulle få tilbud om læreplass innenfor kommunegrensa om de ønsket det. Samtidig startet en større jobb med å bygge omdømme og snakke opp yrkesfag.

Skru tiden noen år frem igjen til dags dato, og antall lærebedrifter, antall lærlinger og antall læreplasser har økt vesentlig. Den lille kommunen har foreløpig klart å skaffe læreplass til alle som har ønsket det, vel å merke ikke uten å stille krav til ungdommene på veien: å få en læreplassgaranti skal ikke komme gratis, det krever innsats på skolen. Trysil kommune håper at konseptet med læreplassgaranti skal spre seg nasjonalt, både for å styrke yrkesfag i seg selv, forebygge at elever faller av i utdanningsløpet på vei til jobb og bidra til å mette lokalt næringsliv sitt økende behov. For ifølge kommunen selv, vil hele Norge om kort tid mangle ca. 100.000 fagarbeidere innen ulike fagfelt.

Læreplassgaranti i Viken?

En undersøkelse i Viken viser at behovet for faglært arbeidskraft er spesielt stort i området rundt (og med) Øvre Eiker. Viken fylkeskommune, for anledningen representert i kontaktutvalgets møte av Olav Fjeldheim Horne (seksjonsleder for fag- og yrkesopplæring i Viken), jobber for tida med en læreplassgaranti for hele fylket samlet. – Men jeg liker ikke uttrykket «fått læreplass», sier Horne. - Dette er ungdom som aktivt har skaffet seg læreplass via kontakt med næringslivet, de har jobbet for det. Det er ingen direkte rettighet å få læreplass slik det er i dag, men det finnes en overordnet garanti i opplæringsloven, som sier noe om at de som ikke får læreplass, skal få et annet tilbud. Også Horne understreket viktigheten av å fortsette med å snakke opp yrkesfag. - Omdømmebygging er en av de viktigste, eller kanskje den viktigste jobben vi gjør. Yrkesfag kan være en av de raskeste vegene til en god yrkeskarriere, sier han. Han understreket at det også er viktig at tilbud og etterspørsel henger sammen: det må være et samsvar mellom hva slags type yrkesutdanning som er tilgjengelig i en region, og hva slags behov næringslivet i den samme regionen har.

Møtet i kontaktutvalget vil danne grunnlag for en politisk sak, og flere lærlingplasser vil dermed bli tema i et kommunestyremøte om ikke lenge.

Bilde av medlemmene i kontaktutvalget


Opprettet: 25.10.2021 10:08