Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Strategi for tilsyn med byggesaker vedtatt

Grøner, Cathrine Endret:26.03.2021 18:31

​Byggesaksavdelingen har nå fått sin egen tilsynsstrategi, som skal gjøre det enklere å utføre tilsyn med byggeprosjekter. Strategien ble vedtatt i kommunestyret onsdag kveld.

​Tilsynsstrategien er et verktøy som kommunen kan bruke til å følge opp at byggeprosjekter gjennomføres slik det er gitt tillatelse til. Tilsyn kan gjennomføres både som dokumenttilsyn og ved tilsyn på byggeplass. Nå som strategien er politisk forankret, vil byggetiltak i Øvre Eiker bli fulgt opp på en mer systematisert måte fremover. Formålet med å systematisere tilsyn for byggesaker er blant annet å øke bevisstheten rundt regelverket, og påse at kommunens innbyggere blir ivaretatt ved at byggetiltak utføres på en trygg og forsvarlig måte.

Strategien ble behandlet i kommunestyret 24. mars. Sigurd Skarra (Sp) fremla et forslag om å endre punkt 1 under dokumenttilsyn i strategien fra «1. Håndtering av overvann for større boligbebyggelse i sentrumsområder» til «1. Håndtering av overvann for større boligbebyggelse i hele kommunen.». Strategien ble enstemmig vedtatt med denne endringen.

Klikk her for å lese den politiske saken og tilsynsstrategien.

Opprettet: 26.03.2021 18:27