Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Øvre Eiker-hjelpa

  Endret:26.03.2020 08:38

Ved akutt behov utenom telefonens åpningstid, henvend deg til din fastlege eller legevakt (tlf. 116 117).
Klikk her for å gå rett til kontaktinformasjon for Øvre Eiker-hjelpa.

Øvre Eiker-hjelpa har en dør inn og er en tjeneste til mennesker med rus / psykiske utfordringer. Tjenesten tilbys fra du er 16 år, uavhengig av alvorlighetsgrad.  Alle innbyggere har selv mulighet for å ta kontakt, det er kort ventetid og alle blir invitert til en samtale.

Øvre Eiker-hjelpa er opptatt av å finne ut hva som er viktig for deg som tar kontakt, og sammen med deg finne ut hva som fører til de endringene du ønsker deg. Øvre Eiker-hjelpa vil gi deg gode verktøy for å håndtere vansker du står i. Vi er opptatt av at du gir oss tilbakemelding på samarbeidet.  

Øvre Eiker-hjelpa består av: rusteam, lavterskel helsetilbud, psykisk helseteam, boveiledere, Ressursteam 15 - 24 (forebygge drop-out i skole / arbeid / aktivitet), boliger, Aktivitetshus med ulike aktiviteter og ungdomskontakter. Vi tilbyr kurs.

Vi tilbyr også samtaler med pårørende, og oppfølging og veiledning til fritidskontakter.

Øvre Eiker-hjelpa har barnefaglig ansatt som ivaretar at mindreårige barn av pasienter med psykisk sykdom eller rusavhengighet får dekket behovet for hjelp og nødvendig oppfølging. ​

 

Har du eller noen i din familie behov for noen å snakke med?

Kommunen har flere tjenester du kan snakke med: helsesykepleier, jordmor, psykisk helsetjeneste, rusteam, sykepleier i omsorgstjenestene, familieteam og flere andre. Ring Servicesenteret på tlf. 32 25 10 00, så hjelper de deg videre.

 

Generell informasjon om koronaviruset

Det ligger mye informasjon om koronavirus både på www.helsenorge.no og på Folkehelseinstituttets nettside www.fhi.no. Helsedirektoratet oppfordrer derfor folk til å se om de finner svar på det de lurer på der først. De som ikke finner den informasjonen de trenger der, kan ringe informasjonstelefonen.

Nummeret til Helsedirektoratet sin informasjonstelefon er 815 55 015.

 

Hva kan du gjøre selv?

Her er et utvalg av informasjonskilder som kan være nyttige:

Norsk forening for kognitiv terapi (veiledet selvhjelp)

Psykologisk veiledning

Nasjonalt kompetansesenter for søvnsykdommer

Hjelp til hjelp

Sinnemestring for foreldre

 

Tjenester for barn og unge:

Barn og unge som trenger noen å snakke med kan ringe til Røde Kors-telefonen for barn og ungdom: 800 33 321. Det er også mulig å sende melding eller chatte via nettsidene: Røde Kors: Kors på halsen , Mental helse: Si det med ord eller Blå Kors: Snakk om psyken. Har du spørsmål knyttet til seksualitet, legning og identitet, kan du kontakte Ungdomstelefonen: 400 00 777, Nettside: Ungdomstelefonen

Barnevernet

Barnevernet.no er en nettressurs som skal gjøre det enklere å finne relevant kunnskap om barnevernet. Nettsiden har blant annet informasjon om barnevernvakter og barneverntjenester i alle kommuner og hvordan du melder din bekymring til barnevernet. Nettside: www.barnevernet.no 

 

Andre hjelpetelefoner:

Trenger du noen å snakke med? Noen som har tid til å lytte, noen som kan gi deg råd og informasjon? Her finner du en liste over hjelpetelefoner og nettsider hvis du trenger hjelp og veiledning.

  • Mental Helses hjelpetelefon: 116 123

Trenger du noen å snakke med? Noen som har tid til å lytte, noen som kan gi deg råd og informasjon? Hjelpetelefonen er et døgnåpent tilbud. Nettside: Hjelpetelefonen Mental helse

  • LPP sin rådgivningstelefon: 22 49 19 22

Landsforeningen for pårørende innen psykisk helse (LPP) er til for deg som er pårørende til en som er psykisk syk. Nettside: LPP.no 

  • Foreldresupport: 116 123 (tast 2)

Foreldresupport er en døgnåpen telefon- og chattetjeneste for omsorgspersoner som trenger hjelp, veiledning, eller har behov for å lufte tankene sine med noen. Det er veiledere fra Mental helses hjelpetelefon som svarer på henvendelsene. Nettside: Foreldresupport

  • Alarmtelefonen: 116 111

Telefonen er for barn som blir utsatt for omsorgssvikt, vold eller overgrep. Også voksne som er bekymret for barn og unge, kan ta kontakt med sentralen. Å ringe dit er gratis. Nettside: Alarmsentralen barn og unge 

  • Bekymringstelefonen Voksne for barn: 810 03 940

En telefontjeneste for voksne som har bekymringer eller spørsmål om barn og unge. Åpent alle hverdager. Nettside: Voksne for barn

  • Kirkens SOS: 22 40 00 40

En døgnåpen krisetjeneste også på helligdager. Kirkens SOS tilbyr en anonym og uforpliktende samtale på krisetelefon eller kontakt via chat på nettsidene: Kirkens SOS

  • VO-linjen: 116 006

En døgnåpen hjelpelinje for deg som opplever vold eller overgrep i nære relasjoner. Nettside: VO-linjen

  • Rustelefonen: 08588

For deg som har spørsmål om rusmidler. Dette er en rådgivnings- og informasjonstjeneste drevet av Rusmiddeletaten og Helsedirektoratet. Nettside: Rustelefonen

  • Hjelpelinjen for spilleavhengige: 800 800 40

Tusenvis av nordmenn er blitt avhengig av pengespill. Er du en av dem? Eller står du nær en som spiller for mye? Da kan du ringe Hjelpelinjen. Du kan også få informasjon om hva som finnes av behandling for spilleavhengige. Nettside: Hjelpelinjen spilleavhengige

  • Hjelpetelefonen for seksuelt misbrukte: 800 57 000

Hjelpelinje for seksuelt misbrukte personer, incestutsatte og deres pårørende. Gratis døgnåpen hjelpelinje. Nettside: Hjelpetelefonen for seksuelt misbrukte

Dokumenter

Henvendelsesskjema til Øvre Eiker-Hjelpa (leveres i Servicesenteret på rådhuset, eller sendes til Øvre Eiker kommune, Postboks 76, 3301 Hokksund)

Handlingsplan for psykisk helse, rus og vold i nære relasjoner. Mål og tiltak 2017 - 2020

 

Mer informasjon om psykisk helse:

www.psykisk.no (Helsedirektoratet)

www.psykiskhelse.no (Rådet for psykisk helse)

www.psykopp.no (Stiftelsen psykiatrisk opplysning)

 

Brukerorganisasjoner:

 

 For pårørende:

Hjelpetiltak for pårørende i ditt nærområde: Pårørendesenteret

Opprettet: 25.09.2013 13:21