Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Øvre Eiker-hjelpa

  Endret:14.01.2022 14:47


Ved akutt behov utenom telefonens åpningstid, henvend deg til din fastlege eller legevakt (tlf. 116 117).
Klikk her for å gå rett til kontaktinformasjon for Øvre Eiker-hjelpa.

Øvre Eiker-Hjelpa

Øvre Eiker-hjelpa er en tjeneste til mennesker med utfordringer knyttet til psykisk helse eller/og rus. Tilbudet er uavhengig av alvorlighetsgrad. Tjenesten tilbys fra du er 16 år. Alle innbyggere som opplever behov for hjelp til problematikk knyttet til dette, kan ta kontakt med oss. I perioder med stor pågang kan dessverre noe ventetid måtte påregnes.

Vi er opptatt av å finne ut hva som er viktig for deg som tar kontakt, og jobber sammen med deg for å finne ut hva som fører til de endringene du ønsker deg. Øvre Eiker-hjelpa vil bidra til å gi deg gode verktøy for å mestre utfordringene du står i. Vi er opptatt av at du gir oss tilbakemelding på samarbeidet.  

Øvre Eiker-hjelpa består av:  rusteam/lavterskel helsetilbud, psykisk helseteam, boveiledere, Ressursteam 15 - 24 (jobber med å forebygge drop-out i skole / arbeid / aktivitet), boliger, Aktivitetshus med ulike aktiviteter og ungdomskontakter. Vi tilbyr kurs, pårørendesamtaler og oppfølging / veiledning av fritidskontakter.

Vi har en barnefaglig medarbeider som ivaretar at mindreårige barn av pasienter med psykisk sykdom eller rusavhengighet får dekket behovet for hjelp og nødvendig oppfølging. ​

 

Klikk her for å lese mer.

 

Har du eller noen i din familie behov for noen å snakke med? 

 Kommunen har flere tjenester du kan snakke med: helsesykepleier, jordmor, psykisk helsetjeneste, rusteam, sykepleier i omsorgstjenestene, familieteam og flere andre. Ring Servicesenteret på tlf. 32 25 10 00, så hjelper de deg videre.

 

Hva kan du gjøre selv?

Her er et utvalg av informasjonskilder som kan være nyttige:

Norsk forening for kognitiv terapi (veiledet selvhjelp)

Psykologisk veiledning

Nasjonalt kompetansesenter for søvnsykdommer

Hjelp til hjelp

Sinnemestring for foreldre

Tjenester for barn og unge

Barn og unge som trenger noen å snakke med kan ringe til Røde Kors-telefonen for barn og ungdom: 800 33 321. Det er også mulig å sende melding eller chatte via nettsidene: Røde Kors: Kors på halsen , Mental helse: Si det med ord eller Blå Kors: Snakk om psyken. Har du spørsmål knyttet til seksualitet, legning og identitet, kan du kontakte Ungdomstelefonen: 400 00 777, Nettside: Ungdomstelefonen

Barnevernet

Barnevernet.no er en nettressurs som skal gjøre det enklere å finne relevant kunnskap om barnevernet. Nettsiden har blant annet informasjon om barnevernvakter og barneverntjenester i alle kommuner og hvordan du melder din bekymring til barnevernet. Nettside: www.barnevernet.no 

Andre hjelpetelefoner:

Trenger du noen å snakke med? Noen som har tid til å lytte, noen som kan gi deg råd og informasjon? Her finner du en liste over hjelpetelefoner og nettsider hvis du trenger hjelp og veiledning.

  • Mental Helses hjelpetelefon: 116 123

Trenger du noen å snakke med? Noen som har tid til å lytte, noen som kan gi deg råd og informasjon? Hjelpetelefonen er et døgnåpent tilbud. Nettside: Hjelpetelefonen Mental helse

  • LPP sin rådgivningstelefon: 22 49 19 22

Landsforeningen for pårørende innen psykisk helse (LPP) er til for deg som er pårørende til en som er psykisk syk. Nettside: LPP.no 

  • Foreldresupport: 116 123 (tast 2)

Foreldresupport er en døgnåpen telefon- og chattetjeneste for omsorgspersoner som trenger hjelp, veiledning, eller har behov for å lufte tankene sine med noen. Det er veiledere fra Mental helses hjelpetelefon som svarer på henvendelsene. Nettside: Foreldresupport

  • Alarmtelefonen: 116 111

Telefonen er for barn som blir utsatt for omsorgssvikt, vold eller overgrep. Også voksne som er bekymret for barn og unge, kan ta kontakt med sentralen. Å ringe dit er gratis. Nettside: Alarmsentralen barn og unge 

  • Bekymringstelefonen Voksne for barn: 810 03 940

En telefontjeneste for voksne som har bekymringer eller spørsmål om barn og unge. Åpent alle hverdager. Nettside: Voksne for barn

  • Kirkens SOS: 22 40 00 40

En døgnåpen krisetjeneste også på helligdager. Kirkens SOS tilbyr en anonym og uforpliktende samtale på krisetelefon eller kontakt via chat på nettsidene: Kirkens SOS

  • VO-linjen: 116 006

En døgnåpen hjelpelinje for deg som opplever vold eller overgrep i nære relasjoner. Nettside: VO-linjen

  • Rustelefonen: 08588

For deg som har spørsmål om rusmidler. Dette er en rådgivnings- og informasjonstjeneste drevet av Rusmiddeletaten og Helsedirektoratet. Nettside: Rustelefonen

  • Hjelpelinjen for spilleavhengige: 800 800 40

Tusenvis av nordmenn er blitt avhengig av pengespill. Er du en av dem? Eller står du nær en som spiller for mye? Da kan du ringe Hjelpelinjen. Du kan også få informasjon om hva som finnes av behandling for spilleavhengige. Nettside: Hjelpelinjen spilleavhengige

  • Hjelpetelefonen for seksuelt misbrukte: 800 57 000

Hjelpelinje for seksuelt misbrukte personer, incestutsatte og deres pårørende. Gratis døgnåpen hjelpelinje. Nettside: Hjelpetelefonen for seksuelt misbrukte

Dokumenter

Henvendelsesskjema til Øvre Eiker-Hjelpa (leveres i Servicesenteret på rådhuset, eller sendes til Øvre Eiker kommune, Postboks 76, 3301 Hokksund)

Informasjonsfolder Øvre Eiker-hjelpa

 

 

Mer informasjon om psykisk helse:

www.psykisk.no (Helsedirektoratet)

www.psykiskhelse.no (Rådet for psykisk helse)

www.psykopp.no (Stiftelsen psykiatrisk opplysning)

 

Brukerorganisasjoner:

 

 For pårørende:

Hjelpetiltak for pårørende i ditt nærområde: Pårørendesenteret

Nettsted for unge pårørende - UP: Unge pårørende

Opprettet: 25.09.2013 13:21