Er du pårørende?

Er du bekymret for en person med psykisk sykdom og/eller rusutfordringer? 

Kontakt oss

Ønsker du en telefonsamtale eller å dele en bekymring, kan du kontakte oss på 409 12 957 (hverdager kl. 08.00 - 15.30). 

Akutt behov for hjelp

Ved fare for liv og helse ring medisinsk nødnummer 113

Ring 116117 for å kontakte legevakt. Det er gratis å ringe. Legevakten vil helst at du ringer før du kommer.

Voksne som pårørende  

En pårørende er en slektning, venn eller annen person som føler omsorg, ansvar eller bekymring for noen som er psykisk syke, har rusutfordringer eller er spilleavhengig. 

Vi gir råd og veiledning til pårørende. Pårørende utfører viktige omsorgsoppgaver og er en verdifull ressurs. Dersom du ønsker å snakke med noen om den du er pårørende til, kan du henvende deg til oss. Kontaktpersonen hos oss har et ekstra ansvar for å følge opp den du er pårørende til, og for å ha dialog med deg som er oppført som nærmeste pårørende.  

Ønsker du en telefonsamtale eller å dele en bekymring, kan du kontakte oss på 409 12 957 (hverdager kl. 08.00 - 15.30).  

Barn og unge som pårørende 

Vi ønsker å hjelpe barn og unge som har foreldre eller søsken med psykisk sykdom og/eller rusproblemer.  Kontaktpersonen i tjenesten hos oss har ansvar for å sikre at pårørende under 18 år følges opp. Vi kartlegger situasjonen, og ved behov kan den pårørende få samtale eller videre henvisning. 

Mange voksne uttrykker at når de selv har det vanskelig, kan de ha lite overskudd til å se barnas behov på samme måte som ellers. Det kan være vanskelig for voksne å be om hjelp, da de kan føle skam og skyld knyttet til sin situasjon. Vi ønsker å styrke, støtte og hjelpe dem til å snakke med barna sine om hvordan de har det. Slik kan vi hjelpe barna til å bli tryggere og få en forståelse for situasjonen. 

Ønsker du en telefonsamtale eller å dele en bekymring, kan du kontakte oss på 409 12 957 (hverdager kl. 08.00 - 15.30). 

Nettsteder for pårørende 

Pårørendesenteret.no er et landsdekkende nettsted for alle typer pårørende, uansett livssituasjon, alder eller hvor nær de står den de er pårørende for. Her finnes interessant fagstoff, gode tips og råd, informasjon om rettigheter og hjelpetilbud over hele landet.