Aksellastrestriksjoner 2024 Øvre Eiker kommune

Med hjemmel i Forskrift om kjøretøy § 5-14 blir det i henhold til vegliste innført aksellastrestriksjoner på kommunale veger i Øvre Eiker fra og med tirsdag 26.mars 2024 kl 08.00.
 

Veger det gjelder vil bli skiltet, restriksjonene gjelder fra når skiltene blir satt opp. 
På veger som er satt ned til 6 tonn gjøres unntak fra restriksjonene med inntil 8 tonn aksellast/14 tonn boggilast for kjøring av husdyrfor, septiktømming, utkjøring av melk, slakt, vegvedlikeholdsmaskiner, elverksbiler for å sikre strømforsyning, renovasjon, bilberging/uttrykning og buss i rute. Utover dette vil det ikke bli gitt dispensasjoner.