All skoletrafikk innstilt mandag 22. januar

Statsforvalteren, Buskerud fylkeskommune og Brakar melder at all skoletrafikk er innstilt mandag 22. januar, grunnet at det er varslet ekstreme kjøreforhold.

For å sikre gode kjøreforhold for nødetater og andre kjøretøy som trenger å komme frem vil all skoletransport innstilles. 

Brakar vil fortløpende vurdere hva som vil kunne kjørers av vanlig rutetrafikk. Øvre Eiker kommune oppfordrer alle med barn i skolealder, og som er avhengige av rutebuss til skolen, om å følge med på Brakars sider i løpet av helgen.

Foresatte vil bli oppdatert på hvordan skoledagen vil bli via Skooler i løpet av søndag.