Detaljregulering Lyngveien - egengodkjenning

Kommunestyret i Øvre Eiker kommune har enstemmig i møte 19.06.24, sak 74/2024, egengodkjent Detaljregulering i Lyngveien.

Hovedhensikten med planen er å tilrettelegge for trafikksikre løsninger for myke og kjørende trafikanter langs Lyngveien, og i krysset Lyngveien og Loesmoveien. 

Kommunestyrets vedtak kan påklages, klagen sendes til Øvre Eiker kommune innen 3 uker fra kunngjøringen. Eventuelle krav om erstatning eller innløsning i samsvar med plan- og bygningsloven §§ 15-2 og 3 må settes frem i løpet av 3 år fra kunngjøringen. 

Se detaljplanen på arelaplaner.no