Ekstremt krevende føreforhold mandag 22. januar

Statsforvalteren har på grunn av at det er varslet ekstremt utfordrende føreforhold mandag 22. januar, bedt alle kommuner i Buskerud om å oppfordre de som kan til å ha hjemmekontor denne dagen.

Dette skyldes at man i så stor grad som mulig må holde veiene åpne for nødetater, pluss at det for de som ferdes på veiene denne dagen vil medføre vesentlig risiko.

Nedbøren som er varslet vil starte som snø, men overgå til regn.

Den overordnede oppfordringen er altså å jobbe på hjemmekontor om det er mulig denne dagen.

Statsforvalteren kommer med følgende råd:

Vær ekstra oppmerksom; isen kan være vanskelig å se. Vurder bruk av brodder. Beregn ekstra tid til transport og kjøring. Bruk riktige dekk og kjør etter forholdene. Sjekk veimeldinger (175.no).

Som konsekvens av de varslede forholdene vil all skoletransport med buss utgå. I løpet av søndag vil det bli gjort løpende vurderinger av hva som vil gå av normal rutetrafikk, men alle skoleruter til både grunnskole og videregående skole vil utgå. Du kan følge Brakars trafikkmeldinger her.