En fjerdedel av spillemidlene i Buskerud til Øvre Eiker

En fjerdedel av spillemidlenemidlene i Buskerud går i år til Øvre Eiker kommune. Dette viser at det stadig er høy byggevirksomhet i kommunen, og at det finnes mange gode tiltak som kommer innbyggerne til gode.

Cirka 80 millioner kroner av spillemidler fordeles nå i Buskerud. Av disse går 20 millioner til Øvre Eiker, noe som vil sikre oppgradering av eksisterende anlegg og etablering av nye.

Anleggene i Øvre eiker som har fått tilsagn i 2024 er:

Vestfossen flerbrukshall der det er skiftet gulvdekke, 500.000

Utendørs padelbane på Strandajordet (Vestfossen IF), 250.000

Loesmoen flerbrukshall (Øvre Eiker kommune), 10,9 millioner

Hokksundhallen (Hokksundhallen AS), 8,5 millioner

For tiltakene som ikke ennå er gjennomført er det viktig å få levert regnskap inne to år har passert fra man har fått tilsagn. Mer om hvordan prosess er for søknad om spillemidler og reglene for dette finner du her. Rådgiver i idrett og friluftsliv, Ida Larsen Thorrud, er svært fornøyd med at det er så mye midler som nå sprøytes inn i Øvre Eiker-idretten. Med både nye og oppgraderte anlegg legges det nå til rette for enda mer god aktivitet i kommunen vår, sier hun. Thorrud legger til at hun er imponert over initiativ fra idrettslag og foreninger, noe som har bidratt sterkt til den høye tildelingssummen.

Det er mulig for idrettslag- og foreninger å søke om spillemidler knyttet til bygging eller utbedring av idretts- og nærmiljøanlegg. Søknad må være kommunen i hende innen 30. august 2024, og sendes Ida Larsen Thorrud på e-post.