Gang- og sykkelveien på Loesmoen er gjenåpnet

Det er med stor glede vi kan gjenåpne denne flotte delen av vårt gang og sykkelvei-nett!

Gang- og sykkelvei på Loesmoen gjenåpnet  - Klikk for stort bildeGang- og sykkelvei på Loesmoen gjenåpnet Andreas Gillesen Birkeland

Tidligere i høst da flommen herjet ble området sperret av i samråd med NVE. Det ble da bestemt at man skulle avvente til vannstanden gikk ned før man gjorde ytterligere undersøkelser.

Dette er nå gjennomført og heldigvis er det helt trygt å gjenåpne gang- og sykkelveien som går langs elva, på baksiden av Oso-fabrikken på Loesmoen.

God tur, avslutter tjenesteleder for vei og park, Andreas Birkeland