Grunnsteinen til ny barneskole på Hokksund lagt ned

Mandag 17. juni la ordfører Adrian Tollefsen ned grunnsteinen til ny barneskole i Hokksund, godt hjulpet av elevrådslederen ved skolen.

Øvre Eiker kommunale Eiendom inviterte til grunnsteinsnedleggelse for den nye barneskolen på Loesmoen. Barneskolen, med tilhørende svømmehall og flerbrukshall, skal stå klar til skoleåret 2025/2026.

Øvre Eiker kommunale Eiendoms Laila Gustavsen åpnet arrangementet og lot ordfører Adrian Tollefsen fortsette. Ordføreren la vekt på at alt hadde sin tid, og at det gamle skolebygget fra 1953 har tjent mange generasjoner med skolebarn i Øvre Eiker. Men nå har tiden kommet for noe nytt og moderne, fortsatte han.

Både elevrådet, skoleelever fra fjerde trinn, representanter fra kommunens administrasjon og ordfører selv kom med symbolske bidrag i form av gjenstander som ble låst ned i grunnsteinen før den ble satt på plass.

Etter formalitetene inviterte ØEKE på kranselag i det som skal bli flerbrukshallen på skolen. Der ble entreprenør Skanskas medarbeidere gjort stas på da det samtidig som grunnsteinsnedleggelsen ble markert at det nå var tett bygg. Brynjar Henriksen i Øvre Eiker kommunale Eiendom understreket at prosessen hadde vært preget av svært godt samarbeid mellom skolen, ØEKE, frivilligheten og Skanska.