Hvordan levere gode tjenester rimeligst mulig?

Onsdag 14. juni var kommunens politikere og administrasjon samlet på budsjettseminar i rådhuset.

I eliteklassen

Analyse-, utredning- og rådgivningsbyrået Agenda Kaupang ledet dagen med presentasjon av hvordan kommunen gjør det på ulike fagområdene. Øvre Eiker kommune er en lavinntekstkommune som er helt avhengig av å levere tjenester av god kvalitet med lite midler. Og status er at Øvre Eiker er i «eliteklassen» for mest kostnadseffektive kommuner med en 17. plass på landsbasis. Ambisjonene er å bli en av de fem beste kommunene på effektivitet.

Best på omsorg og skole

Det er på områdene helse og omsorg og grunnskole at Øvre Eiker skiller seg aller mest positivt ut. Her ligger kommunen langt over landsgjennomsnittet på effektivitet. På skole er Øvre Eiker nummer to i landet på billigste drift, samtidig som analysene viser gode tall på læringsutbytte og trivsel blant elever og kompetanse blant ansatte.
- Jeg er ikke i tvil om hva de gode resultatene skyldes. Vi har ikke de topp moderne byggene og fasilitetene, men vi har de aller beste folkene som drifter og dedikerte lærere som hver dag gjør alt de kan for å se hver elev og møte deres behov, sa ordfører Knut Kvale.

Størst ikke nødvendigvis best

Det er ikke nødvendigvis sånn at mer penger gir bedre tjenester.  Det som betyr aller mest, er hvordan pengene blir brukt. Det er heller ikke sånn at de største kommunene i landet leverer de beste tjenestene, viser analysene fra Agenda Kaupang.

- Det er opp til dere politikere å gjøre gode valg så dere får mest mulig ut av pengene som brukes, sa kommunedirektør Leif-Arne Steingrimsen til de folkevalgte. Framover blir det, ifølge Agenda Kaupang, helt avgjørende å drifte effektivt på omsorgstjenester. Dette skyldes eldrebølgen som kommer, og som gjør at omfanget av tjenestene til de eldste gruppene vil øke kraftig.