Kiwi Lerberg vant Byggeskikkprisen 2023

Øvre Eiker kommunes byggeskikkpris for 2023 går til Kiwi Lerberg. Prisen ble delt ut i forkant av avtroppende kommunestyres siste møte 24. oktober. Det er 21 år siden prisen sist ble delt ut i Øvre Eiker.

 - Ved å gjeninnføre byggeskikkprisen, så ønsker kommunestyret å bidra til at oppmerksomheten rettes ytterligere mot estetikk og arkitektoniske kvaliteter i stedsutvikling, og at dette blir grunnlaget for debatt og samtaler i offentligheten. Kommunestyret mener at det både har en verdi på kort sikt, og også at det kan være et strategisk grep i langsiktig by- og stedsutvikling, sa juryleder Astrid Røren. 

Juryens vurdering av KIWI Lerberg

Kiwi Lerberg fremstår som et rolig og disiplinert butikkanlegg på en av Hokksunds mest sentrale tomter. Butikken er diskret tilgjengelig for kunder, lavmælt og estetisk givende for nabolag og omgivelser. Byggets arkitektoniske kvalitet og grønne profil, tjener Kiwi til ære og bør gi ideer og inspirasjon til andre som forbereder nye næringsbygg i kommunen. Anleggets kvaliteter peker i flere retninger i en tid hvor estetikk, tilgjengelighet og grønt skifte blir stadig viktigere.

Arkitekt: A-LAB
Byggherre: KIWI v/Lerberg Utvikling AS

Hedrende omtale for god byggeskikk

I tillegg til byggeskikkprisen ble det gitt hedrende omtale til eneboligen i Søren enkemannsvei 5 og tilbakeføringen av Tingstua. 

Juryens vurdering av Søren enkemannsvei 5

Boligen i Søren enkemanns vei 5 er et bygg med presise linjer, harmonisk form, farge og materialbruk. Anlegget er godt tilpasset terreng og åpner seg mot fellesskapet med en behersket og lavmælt beplantning. Byggeoppgaven er forbilledlig løst og gir et fint bidrag til nabolag og omgivelser.

Arkitekt: Arkitektkontoret Hauger AS 
Byggherre: Hege Villars og Vidar Lien

Juryens vurdering av Tingstua

Tilbakeføringen er forbilledlig gjennomført, hvor restaureringens helhet, tidsriktige materialbruk, gode detaljering og autentiske fargesetting virkelig kommer til sin rett. Med sin viktige historie, ruvende størrelse, og prominente plassering, er den ferdigrestaurerte Tingstua et viktig bidrag til bevaringen av bygningskulturen, ikke bare i gamle Hokksund, men for hele kommunen og distriktet.

Arkitekt: Arkitektgruppen Drammen AS
Byggherre: Stiftelsen Tingstua v/Sparebanken Øst

Årets jury

Juryen består av to representanter fra kommunestyret, en representant fra næringslivet, en representant med bransjespsifikk kompetanse og en representant fra administrasjonen. 

  • Astrid Røren (Sp), juryleder
  • Anne Hov Hilleren (Ap)
  • Arne Finn Solli, arkitekt 
  • Kjetil Bjørnerud, bransjerepresentant 
  • Marit Tveit Sakshaug, seksjon kultur og samfunnsutvikling