Kokevarsel for Darbu opphevet

Vi har nå mottatt vannprøver som viser tilfredsstillende og trygt drikkevann. Kokevarselet er derfor opphevet og vannet kan brukes som normalt. 

Rett før kl. 15 onsdag 27. september fikk kommunen varsel fra laboratoriet som analyserer kommunens drikkevannsprøver om at det er funnet intestinale enterokokker (en type bakterie) i vannet som går ut fra høydebassenget på Darbu. Kommunen varslet umiddelbart Mattilsynet og kommunelegen om avviket, og det ble sendt ut varsel på sms til alle adresser som kan være berørt.

 

Vi startet utspyling flere steder for å skifte ut vann som kunne være forurenset så raskt som mulig. Vi har fulgt opp med hyppig prøvetaking og det er tatt prøver torsdag 28/9, Lørdag 30/9, mandag 2/10 og nå sist tirsdag 3/10. Vi har ikke hatt funn av intestinale enterokokker ute på nettet under perioden kokevarselet har vart, men funn av 1 kolonidannende koliform bakterie ved en pumpestasjon i Ørretveien og det samme på innløpet til høydebassenget. Det er disse funnene som har gjort at vi ikke har opphevet kokevarselet før vi hadde prøver uten avvik.  

Vi har nå mottatt vannprøver som viser tilfredsstillende og trygt drikkevann. Kokevarselet er derfor opphevet og vannet kan brukes som normalt. 

Årsaken til hendelsen var høyst sannsynlig en ventil som sto under vann da det var store nedbørsmengder og samtidig anleggsvirksomhet. Dette kan ha ført til innsug av vann via ventilen som sto under vann. Dette er nå utbedret og endret slik at denne ikke vil kunne forårsake lignende hendelse i fremtiden. 

Vi takker for tålmodigheten under hendelsen og har forståelse for at det er utfordrende å koke vann til mat og drikke over en slik periode.