Midlertidig adkomst til rådhuset pga arbeid

Området foran hovedinngangen ved rådhuset skal rehabiliteres. Arbeidet vil berøre adkomsten til rådhuset. Arbeidet starter opp onsdag 27. september og vil være ferdig mandag 23. oktober. 

Datoer for stenging av hovedinngangen

I uke 40 (høstferien) vil hovedinngangen være helt stengt. Det samme gjelder perioden 19. - 22. oktober (21. og 22. er helg). Resten av perioden er adkomsten som før. 

Besøkende til rådhuset

Dersom du har avtaler med noen på rådhuset i tidsrommet 02. – 06. og 19. – 20. oktober, må du benytte inngangen

Rådhuset i Hokksund og borggården rundt pusses opp for 3,5 millioner kroner høsten 2023.  - Klikk for stort bildeRådhuset i Hokksund og borggården rundt pusses opp for 3,5 millioner kroner høsten 2023. Cathrine Grøner

ved kantinen/festsalen i underetasjen på rådhuset. 

Varetransport

Adresse for varetransport blir det samme, Stasjonsgata 24. Vareleveransen må leveres ved inngangen til kantinen/festsalen. Skal du levere varer som krever heis de dagene det er stengt, må dette tas imot av din kontaktperson på rådhuset og loses inn personalinngangen på baksiden av rådhuset. 

Parkering

HC-parkering vil merkes opp på plassen ved kantina. Etter at arbeidet er gjennomført, vil Øvre Eiker kommunale eiendom som grunneier, etablere parkering forbudt på plassen, med unntak av HC-parkeringen ved inngangen. 

Vi beklager ulempene arbeidet medfører, samtidig som vi gleder oss til å få en funksjonell og oppgradert adkomst til rådhuset.