Midlertidig stenging for eiendomsregistrering i matrikkel og grunnbok

I forbindelse med regionreform 2024 skal Kartverket midlertidig stenge matrikkel og grunnbok i siste halvdel av desember.

  • Matrikkelen stenges for all oppdatering i perioden 15. desember 2023 fra kl. 18.00 til 1. januar 2024.
  • Grunnboken stenges for all oppdatering i perioden 29. desember 2023 fra kl. 20.00 til 1. januar 2024.

Du kan bli berørt dersom:

  • du eier en eiendom, og vurderer å søke om å dele denne i to eller flere eiendommer
  • du skal selge en del av eiendommen som tilleggsareal til naboen din
  • du skal måle opp eiendommen din (klarlegge grenser)
  • du skal kjøpe eller selge eiendom, eller representerer en som gjøre dette
  • du skal seksjonere en eiendom (dele opp en bygning i flere eierseksjoner, slik at flere kan eie hver sin del av bygningen) tinglyse rettigheter i eiendom (for eksempel veirett)

Eiendomsregisteret stenges for all oppdatering

  • Ingen registrering (matrikkelføring) i eiendomsregisteret i perioden matrikkelen er stengt. Dette betyr bl.a. at registering av nye eiendommer, seksjonering, grensejustering/arealoverføring, adressering eller bygningsregistering ikke kan utføres.
  • Kartverket anbefaler ingen melding/forsendelse av matrikkeldokumenter til tinglysing etter 1. desember 2023. Dette for å sikre tid til eventuell feilretting ved retur fra tinglysingen.
  • Ingen elektronisk registrering av egenerklæring om konsesjonsfrihet i matrikkelen ifm. med eierskifter. Alternativ: Egenerklæring om konsesjonsfrihet kan sendes på papir med original underskrift til kommunen. Dette forutsetter at innsender er klar over Kartverkets frister for tinglysing. Kommunen kontrollerer, signerer og stempler, og sender tilbake kjøper eller representant for denne. Kjøper, eller representant for denne. sender signert skjema til tinglysing sammen med hjemmelsdokumentet (skjøtet) før grunnboken stenger. Det samme gjelder for konsesjonsvedtak.

 

Du kan få detaljert informasjon om konsekvenser av reformarbeidet på Kartverket.no