Nå starter byggingen av nye Hokksund barneskole med flerbrukshall og svømmehall

Fredag 1. september signerte Skanska og Øvre Eiker kommunale eiendom KF kontrakt på ny barneskole i Hokksund. Byggingen er forventet å starte i oktober og kontrakten har en målsum på 477 millioner kroner.

I tillegg til barneskolen og flerbrukshallen, skal det også bygges ny svømmehall. Prosjektet er på 11 000 kvadratmeter.

- For Øvre Eiker Kommunale Eiendom en stor dag og en viktig milepæl. Dette er den største byggekontrakten som er inngått i Øvre Eiker kommune, og byggeprosjektet vil også bidra til lokale arbeidsplasser, noe som er viktig i den tiden vi er inne i, sier daglig leder i Øver Eiker kommunale eiendom KF Laila Gustavsen. - Hele anlegget bygges i massiv tre og Skanska har valgt Splitkon som sin underleverandør. Normalt vil det være rundt 100 ansatte på byggeplassen gjennom byggefasen og vi regner med at ca. 500 unike medarbeidere skal jobbe på anlegget de to neste årene, forteller Gustavsen. 

Rendering av hvordan ny Hokksund barneskole vil se ut innvendig (Filter arkitekter) - Klikk for stort bilde Filter arkitekter

Det siste halve året har Øvre Eiker Kommunale eiendom KF og Skanska, sammen med brukere og rådgivere, utviklet prosjektet i tråd med vedtakene fra kommunestyret. Den nye skolen blir et inspirerende bygg for lærere og elever og gi gode fysiske rammer for læring og utvikling. Samtidig er store og små detaljer planlagt. Nå vil samspillet fortsette også i gjennomføringsfasen av prosjektet.

- Dette har vært et veldig godt samspillsprosjekt og resultatene har blitt et anlegg med god standard og fremtidsrettede energiløsninger, med høye miljøambisjoner. Skolen blir et plusshus, med bergvarme og solceller, som også skal forsyne svømmehallen med energi sier Brynjar Henriksen, prosjektansvarlig i Øvre Eiker kommunale Eiendom.

Klimavennlig plusshus

Skanska og det kommunale foretaket har høye miljøambisjoner for bygget. Gjennom samspillsfasen har Skanska sine klimaeksperter jobbet på spreng med å planlegge og prosjektere et svært energieffektivt bygg, med smarte energi – og oppvarmingskilder. Hokksund barneskole blir et såkalt plusshus. Det betyr at bygget produserer mer energi enn det forbruker i løpet av et år.

- Vi har hatt noen av våre fremste klima og energieksperter til å jobbe med Hokksund barneskole og er glade for at vi har nådd målet om å utvikle den som et plusshus. I tillegg skal bygget oppføres hovedsakelig i massivtre. Det er også et mål for prosjektet at det skal redusere utslippet av klimagasser med 30 prosent sammenlignet med referanseprosjekter, sier regiondirektør Terje Nyborg Olsen i Skanska. Han gleder seg til å starte byggingen av prosjektet i oktober.

Tegning av hvordan ny Hokksund barneskole vil se ut (Filter arkitekter) - Klikk for stort bilde Filter arkitekter