Overrekkelse av gave til Øvre Eiker kommune og Generasjon M

Torsdag var det høytidelig overrekkelse av pengegaven fra Sparebank 1 BV-stiftelsen til Øvre Eiker kommune og Generasjon M, som nå begynner et meget spennende pionerprosjekt der generasjoner møtes og unge får verdifull arbeidserfaring!

I prosjektet vil 20 ungdommer få muligheten til å få lønnet deltidsarbeid som M-venn og besøke eldre ved to virksomheter i Øvre Eiker kommune. Det er Eikertun og Grevlingstien som vil få besøk i tidsrommet kl 10.00 – 14.00 på lørdager.

Kommunedirektør Susanne Vist synes dette er et eksempel nyttig og djervt entreprenørskap, og synes det er spennende med et konsept som både gir nytte til kommunens tjenester og skaper verdifull arbeidserfaring. – Det er fint med et prosjekt som forener arbeidserfaring og møte mellom generasjoner, og som forhåpentligvis gir både de eldre og ungdommene noe å glede seg til, påpeker hun.

- Vi har allerede møtt mange ansatte innen både oppvekst og helse i Øvre Eiker kommune, som både kan og vil få dette til. Det er et veldig godt utgangspunkt for samarbeid, samskaping og å skape effekt for målgruppene. Nå ser vi frem til å ønske 20 ungdommer velkommen som M-venn, og til å bli kjent med beboerne på Eikertun og Grevlingstien, sier Anne Stine Hole, daglig leder i Generasjon M.

Gisle Dahn i Sparebank 1 Stiftelsen BV er glad for å kunne bidra til at et slikt allmennyttig prosjekt blir gjennomført i Øvre Eiker. Lokalbanksjef Kristin Hansen i SpareBank 1 Sørøst-Norge uttrykker også begeistring for tiltaket og for at verdiskapning i banken på denne måten kommer lokalsamfunnet til nytte.

Også en engasjert ordfører uttaler seg. – Jeg heier på alt som både stimulerer næringsliv, hjelper unge og tar vare på vår eldre generasjon. Dette er et strålende kinderegg-prosjekt og et veldig godt eksempel på godt entreprenørskap, sier Adrian Tollefsen avslutningsvis.