Øvre Eiker kommune styrker beredskapen

Mandag 6. mai avholdt Øvre Eiker kommune ett av to årlige beredskapsmøter. Kommunen er opptatt av å involvere frivilligheten i beredskapsarbeidet og denne dagen ble det undertegnet to avtaler om beredskapssamarbeid. Som følge av samarbeidsavtalene har Sanitetsforeningens omsorgsberedskap fått en plass i beredskapsrådet, mens Røde kors har fått to plasser.

Avtalen med Sanitetsforeningens omsorgsberedskap er en fornyelse av en allerede eksisterende avtale. Sanitetskvinnene har allerede vært en del av den kommunale beredskapen i fire år, og nå undertegnet leder for omsorgsberedskapen, Anne Britt Hauge, en ny fireårig avtale med ordfører Adrian Tollefsen.

 Kommunen har lenge ønsket å få på plass en gjensidig forpliktende samarbeidsavtale med Røde kors, og det var derfor en stor glede for ordføreren å undertegne avtalen som gjelder for de neste fire årene. Dette vil styrke den kommunale beredskapen, både med tilgang til trent personell som kan bistå kommunen i en krisesituasjon, og ikke minst har Røde kors mye utstyr de kan bistå med. De har blant annet terrenggående kjøretøy, og de har også egne dronepiloter med topp moderne droneutstyr. Dette var blant annet en tjeneste Røde kors bisto kommunen med under «Hans» i tillegg til vakthold i de evakuerte områdene.