Stor skogbrannfare - ekstraordinært forbud mot åpen ild

Fra og med 16. juni kl. 15.00 er det forbudt å gjøre opp ild alle steder i kommunene Drammen, Krødsherad, Lier, Sigdal og Øvre Eiker, med unntak av grilling i egen hage.

På grunn av den store brannfaren innføres det nå en midlertidig lokal forskrift, som innebærer at det blir forbudt å gjøre opp ild overalt i Drammensregionen. Dette gjelder blant annet bruk av grill, engangsgrill, bål, bålpanne, stormkjøkken (og andre kokeapparater).

Unntak

Det er fremdeles tillatt å grille i privat hage eller på et større gruset eller asfaltert areal, f.eks. skolegård/idrettsplass eller parkeringsplass. Om borettslaget har en opparbeidet felles hage/bakgård, vil dette regnes som privat hage. Dersom disse stedene ligger i nærheten av skog og mark, er det ikke tillatt. Vær forsiktig med all bruk av ild – ikke undervurder brannfaren!

Husk at du alltid, uansett hvor du er og når det er, er ansvarlig når du tenner ild.

Hvor gjelder forbudet?

Det midlertidige forbudet dekker kommunene Drammen, Krødsherad, Lier, Sigdal og Øvre Eiker. Forbudet gjelder i skog, utmark og innmark, som i praksis vil si alle steder utenom unntakene som er nevnt over. Forbudet inkluderer med andre ord steder som skoger, parker og strender.

Les hele den lokale forskriften.

Ikke Sankthansbål

Forbudet innebærer at det ikke blir tillatt med Sankthansbål i år.

Forebyggende tips

Stump sigarettsneiper på egnet sted. Påse at alle glør er slukket slik at sigarettstumpen ikke starter en brann.
Vær aktsomme med bruk av griller og annet som kan forårsake brann, også på privat grunn, spesielt på balkonger, terrasser og i hager. Ha slokkemidler lett tilgjengelig.

Virksomheter

Vi ber også virksomheter som driver med eksempelvis skogdrift, linjearbeid kraft og tele, kantklipping av veinettet, sliping av jernbanelinjer og liknende om å vurdere risikoen for brann og etablere tiltak for å redusere risikoen til et akseptabelt nivå.

Varighet

Den midlertidige forskriften varer til 31. juli 2023, eller til Drammensregionens brannvesen vurderer at skogbrannfaren er vesentlig redusert. NB: Det betyr ikke at det er fritt frem etter dette, for det vil uansett være et generelt ildforbud i skog og utmark frem til 15. september.

Se brannvesenets hjemmesider for mer informasjon. 
Ved brann: ring 110

Oppdager du brann, branntilløp eller har mistanke om brann – ring 110! Det er bedre å ringe én gang for mye enn én gang for lite.