Vannlekkasje i Vestfossen

Vi har en vannlekkasje på ledningsnettet i Vestfossen, som gjør at vannet har vært borte 28. januar 2024, fra ca. kl. 15:00.

OPPDATERT 31. JANUAR

Kokeanbefalingen i forbindelse med vannlekkasjen i Vestfossen 28 januar oppheves. Vannprøven vi sendte til analyse viste ingen avvik. 

Har du spørsmål, kan du ta kontakt på vår vakttelefon 91 15 89 92. Det er sendt melding direkte til de som er berørt. 

Kart som viser berørte eiendommer for vannlekkasje i Vestfossen 28.01.2024 - Klikk for stort bildeKart som viser berørte eiendommer for vannlekkasje i Vestfossen 28.01.2024 Øvre Eiker kommune