Varsel om fare for flom- og skred på gult nivå for Øvre Eiker

Torsdag morgen til fredag morgen ventes det mye regn og kraftige regnbyger i vårt distrikt. Dette øker sjansen for flom og ras. 

Regn og regnbyger torsdag og natt til fredag øker faren for jord- og flomskred. Vannmetningsgraden i bakken er allerede høy.  Vannføringen vil øke raskt i små og middels store elver. Områdene som ble rammet av ekstremværet Hans, kan være ekstra sårbare for mye nedbør. Bratte skråninger, samt bekker og elveløp med stor vannføring er spesielt utsatt.

Konsekvens

Det er fare for overvann i tettbygde områder, lokale oversvømmelser. Skredhendelser kan forekomme. Utsatte bane- og vegstrekninger kan bli stengt. Flomskred har lang rekkevidde og kan gå ned i dalbunnen selv om det løses ut høyt i terrenget.

Råd

Hold deg oppdatert om utviklingen av været, skred- og flomsituasjonen, og følg med på værradaren. Hold deg unna bratte skråninger, samt bekker og elveløp med stor vannføring. Hold stikkrenner, kummer og andre vannveier fri for grus, søppel, kvist og løv. Tette vannveier med oppdemmet vann kan forårsake skred.

Les varselet på varsom.no. for jord- og flomskred 

Gult varsel mye nedbør, flom- og jordras 18.-19. september 2023 - Klikk for stort bildeGult varsel mye nedbør, flom- og jordras 18.-19. september 2023 varsom.no