Vegard Knutsen (58) tilsatt som kommunalsjef for Kultur og samfunnsutvikling i Øvre Eiker kommune

Vegard Knutsen er ansatt som kommunalsjef for Kultur og samfunnsutvikling i Øvre Eiker kommune, og tiltrer 1. juli 24.

Knutsen er i dag konstituert i stillingen, har lang erfaring fra både fagområdet og kommunen, og er godt kvalifisert for jobben og oppdraget. Han ble valgt etter en grundig prosess, med flere andre sterke kandidater. 

 

Kommundirektør, Susanne Vist, er svært fornøyd med at Vegard Knutsen nå blir en fast del av toppledelsen i kommunen. Fremover skal kommunen både sikre vekst, og gjennomføre nødvendig omstillingsarbeid. Knutsen har lokalkunnskap og kjenner kommunens forutsetninger, muligheter og utfordringer godt. Han er i stand til å kombinere dette med nysgjerrighet og vilje til å ta i bruk nye løsninger, ny teknologi og på andre måter bidra til utvikling av kommunen. Han har evne til å samarbeide både med medarbeidere i organisasjonen, lokalsamfunn og i regionale samarbeid.

 

Vegard Knutsen har fagbrev og mesterbrev i rørleggerfaget. Han har vært tjenesteleder og virksomhetsleder i seksjonen, og har også erfaring fra privat sektor. Med han får kommunen en kommunalsjef som kjenner fagfeltet godt, er opptatt av å spille andre gode, og til stede for de han skal lede og samarbeide med.