Hjemmesykepleie

Hjemmesykepleie er et tilbud til personer som er avhengig av nødvendig helsehjelp i hverdagen for å kunne klare å bo hjemme.  

Hva kan vi hjelpe deg med?  

Hjemmesykepleier gir helsehjelp og veiledning til personer som bor hjemme, og som er avhengig av hjelp i korte og lengre perioder.

Vi kan hjelpe med blant annet

  • personlig hygiene
  • å få tatt medisiner
  • stell av sår
  • kartlegging og veiledning om kosthold og andre helsespørsmål
  • kartlegging, veiledning og opplæring slik at du kan mestre oppgaver på egenhånd
  • hjelp i livets siste fase

Hvem kan få tilbudet? 

Du kan søke om hjemmesykepleie når du bor eller oppholder deg i Øvre Eiker kommune, og 

  • du har et helseproblem eller nedsatt funksjonssvikt som gjør at du trenger sykepleie i eget hjem. Det kan for eksempel være hjelp til pleie, ernæring, medisiner eller sårstell
  • du trenger etterbehandling eller opptrening for å klare deg selv
  • du ønsker å motta omsorg i livets siste fase

Slik søker du 

Gå til søknadsskjema og få mer informasjon om søknadsprosessen.

Søknadsfrist 

De ter ingen søknadsfrist. Vi behandler søknader fortløpende 

Hva koster det? 

Hjemmesykepleie er gratis.

Kontaktinformasjon til hjemmesykepleien

Dagtid kl. 09:00 - 15:00

Felles telefon 32 70 18 00​​​​

Ettermiddag og kveld, kl. 15:00 - 22:30 

Natt, kl. 22:30 - 08:00

Felles telefonummer:901 21 281

Send e-post til hjemmesykepleien: Tjenestertilhjemmeboende@ovre-eiker.kommune.no​​​​​​