Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Vielse

  Endret:15.05.2023 08:42

Slik ser kommunestyresalen ut under en vielse. Foto: Majken Røsnes SkjelbredFra 1. januar 2018 overtar kommunene vigselsmyndigheten i Norge fra domstolene. 

Prøvingsattest

Prøvingsattest bestiller du hos Folkeregisteret ved ditt skattekontor. Du kan velge om den skal sendes til kommunen dere skal vies i, eller om du vil ha den sendt hjem. Bestill prøvingsattest hos skatteetaten.no her.

 • Prøvingsattesten er gyldig i fire måneder fra utstedelsesdatoen, og må være gyldig på vielsestidspunktet.
 • Du skal sende den originale prøvingsattesten til oss, ikke en kopi

Bestille tid

Når vi mottar gyldig prøvingsattest kan du bestille tid for vielsen. Send bestillingen til post@ovre-eiker.kommune.no
Her finner du lenke til skjema som du skal benytte når du bestiller tid.

 • Sett gjerne opp alternative datoer, i tilfelle førstevalget skulle være opptatt.
 • Det er dessverre ikke mulig å bestille tid via telefon.
 • Vi sender et bekreftelsesbrev når tiden for vielsen er bestilt

Tidspunkt for vielsene

 • Kommunale vigsler kan finne sted i kontortiden (09:00 – 15:00) mandag – fredag.  Vigselstidspunktet fastsettes etter dialog mellom brudefolket og vigsler.
 • Kommunale vigsler utenom ovennevnte tider må avtales med vigsler, og da senest to måneder før vigselen. Det vil koste ekstra å vies på andre tider enn de oppsatte

Vigsler i kommunal regi finner sted på rådhuset.. Det åpnes for at vigsler kan utføres annet sted etter særskilt avtale med vigsler. Dersom annen tid eller annet vigselssted medfører økte kostnader, må disse dekkes av brudeparet.

Sted for seremonien

Vielser vil primært foregå i kommunestyresalen.

Pris

Vielser i Øvre Eiker rådhus innenfor kontortid:

 • Når minst en av partene bor i Øvre Eiker kommune er gratis.
 • For de som ikke bor i Øvre Eiker koster det kr 1050,-.

Vielser i Øvre Eiker rådhus utenfor kontortid:

 • kr. 1550,-.

Vielser i Øvre Eiker kommune utenfor rådhuset eller andre steder i Norge:

 • Alle kostnader ved vielsen dekkes av brudeparet. 


Vigslere

Øvre Eiker kommune har egne godkjente vigslere. 

Ordfører Knut Kvale

Varaordfører Bente Skårdal Kleven

Gruppeledere i kommunestyret:

Adrian Wilhelm Kjølø Tollefsen

Kjell Erland Grønbeck

Trond Bermingrud

Kim Mogen Myhre

Niclas Tokerud

Andreas Størdal

Kaja Elena Klunderud

Andre politikerere

Tonje Adelsten  

Marianne Werp

Konstituert kommunedirektør:

Leif Arne Steingrimsen

Kommunalsjefer:

Kari Hesselberg

Anita Kjensli

Else Berit Kyte

Susannne Vist

Kommuneadvokat:

Halvard Grønli

Hanne Slotsvik

Politisk sekretariat

Elisabeth Enzinger Søhoel

Majken Røsnes Skjelbred

Kommunestyresalen

Kommunestyresalen er et relativt stort rom slik at det er mulig å ha med gjester under vielsen.  Dersom dere ønsker å se rommet på forhånd, så kan dere det i rådhusets normale åpningstid.  Ta gjerne kontakt og gjør avtale på forhånd.

Seremonien

Seremonien kan vare opptil 15 minutter. Rådhuset sørger for det praktiske som oppsett, blomster og lys. Dersom dere ønsker at seremonien skal inneholde et kunstnerisk innslag må dere avtale dette på forhånd.

Brudefolk, forlovere og gjester bør møte opp 10-15 minutter før avtalt tid for vigsel. Dere må vente utenfor seremonirommet til dere blir vist inn.

Dersom en av dere er fremmedspråklig, må dere på forhånd avtale hvilket språk som skal brukes under seremonien. Vigselen kan skje på norsk eller engelsk.  For andre språk må dere selv sørge for kvalifisert tolk.

Fotografering kan skje under og etter seremonien etter avtale med vigsler.

Kjønnsnøytral ekteskapslov

1.januar 2009 fikk Norge kjønnsnøytral ekteskapslov.  Dette innebærer at personer av samme kjønn kan inngå ekteskap.  Tidligere inngått partnerskap kan omgjøres til ekteskap ved søknad til folkeregisteret.

Les mer om giftemål:

 

Opprettet: 22.12.2014 14:19