Skal du gifte deg?

Gratulerer! Her finner du nyttig informasjon i planleggingen av den store dagen. 

Prøvingsattest

En prøvingsattest er et dokument som viser at dere oppfyller vilkårene for å inngå ekteskap. Prøvingsattest bestiller du hos Skatteetaten. Du kan velge om den skal sendes til kommunen dere skal gifte dere i, eller om du vil ha den sendt hjem. 

Bestill prøvingsattest hos skatteetaten.no her.

 • Prøvingsattesten er gyldig i fire måneder fra utstedelsesdatoen, og den må være gyldig på vielsestidspunktet.
 • Send den originale prøvingsattesten til Øvre Eiker kommune, ikke en kopi. 

Bestille tid

 Du bestiller tid for vielse hos oss ved å fylle ut følgende skjema: 

Bestill tid for vielse i Øvre Eiker kommune

 • Sett gjerne opp alternative datoer i skjeamet, i tilfelle førstevalget skulle være opptatt.
 • Det er dessverre ikke mulig å bestille tid via telefon.
 • Vi sender et bekreftelsesbrev når tiden for vielsen er bestilt.
 • Dersom du ikke har mottatt prøvingsattesten når du bestiller tid, kan prøvingsattesten ettersendes. Fyll i så fall ut følgende skjema:

Skjema for ettersending av prøvingsattest.  

Tidspunkt for vielsen

 • Kommunal vielse finner vanligvis sted i kontortiden, kl 09:00 – 15:00 mandag – fredag.  Vigselstidspunktet avtaler dere med vigsler.
 • Kommunal vielse utenom kontortid må avtales med vigsler senest to måneder før vielsen. Det vil koste ekstra å vies på andre tider enn i kontortiden. 

Sted for seremonien

Vielsen finner vanligvis sted i kommunestyresalen på rådhuset i Hokksund. Om dere ønsker å vies et annet sted,  avtaler dere dette spesielt med vigsler. Dersom annen tid eller annet sted medfører økte kostnader, må disse dekkes av dere som brudepar.

Kommunestyresalen er et relativt stort rom slik at det er mulig å ha med gjester under vielsen.  Dersom dere ønsker å se rommet på forhånd, kan dere det i rådhusets normale åpningstid.  Ta gjerne kontakt og gjør avtale på forhånd.

Pris

Vielser i rådhuset i kontortiden:

 • Hvis minst en av dere bor i Øvre Eiker kommune: gratis
 • Hvis dere ikke bor i Øvre Eiker: kr. 1500

Vielser i rådhuset utenfor kontortiden:

 • kr. 2000

Vielser i Øvre Eiker kommune utenfor rådhuset eller andre steder i Norge:

 • Alle kostnader ved vielsen dekkes av brudeparet. 

Vigslere

Øvre Eiker kommune har egne, godkjente vigslere. Dere kan selv velge hvem som skal vie dere.

Seremonien

Slik ser kommunestyresalen ut under en vielse. - Klikk for stort bildeSlik ser kommunestyresalen ut under en vielse. Majken Skjelbred

Seremonien kan vare opptil 15 minutter. Vi sørger for det praktiske som oppsett, blomster og lys. Dersom dere ønsker at seremonien skal inneholde et kunstnerisk innslag, må dere avtale dette på forhånd.

Brudeparet, forlovere og gjester bør møte opp 10-15 minutter før avtalt tid for vielsen. Dere venter utenfor seremonirommet til dere blir vist inn.

Dersom en av dere er fremmedspråklig, må dere på forhånd avtale hvilket språk som skal brukes under seremonien. Vielsen kan skje på norsk eller engelsk.  For andre språk må dere selv sørge for kvalifisert tolk.

Fotografering kan skje under og etter seremonien etter avtale med vigsler.

Kjønnsnøytral ekteskapslov

1. januar 2009 fikk Norge kjønnsnøytral ekteskapslov.  Dette innebærer at personer av samme kjønn kan inngå ekteskap.  Tidligere inngått partnerskap kan omgjøres til ekteskap ved søknad til folkeregisteret.