Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Inntektsgradert foreldrebetaling i SFO

Grøner, Cathrine Endret:09.04.2021 14:03

En nasjonal ordning for inntektsgradert foreldrebetaling i SFO ble innført 1. august 2020. Den går ut på at ingen husholdninger skal betale mer enn 6 % av bruttoinntekten sin for en SFO-plass. Maks inntektsgrense er kr. 610.000. Ordningen gjelder for barn i 1. og 2. klasse. Fra 1. august 2021 utvides ordningen til også å gjelde for barn i 3. og 4. klasse. 

Foreldrebetalingen skal beregnes ut fra husholdningens samlede brutto skattepliktige kapital- og personinntekt. Som en husholdning regnes ektefeller, registrerte partnere og samboere. Som samboere regnes to ugifte personer over 18 år som bor sammen, og som har bodd sammen i et ekteskapslignende forhold i minst 12 av de siste 18 månedene, eller har felles barn. Bor et barn fast hos begge foreldrene, skal foreldrebetalingen beregnes ut fra inntekten i husholdningen der barnet er folkeregistrert.

Det må legges ved siste mottatte skattemelding som dokumentasjon.
Vennligst logg inn på Altinn.no og last opp "Skattemelding for 2020 som dokumentasjon".
Dersom man har en vesentlig eller varig endring av inntekten i forhold til hva skattemeldingen viser, må det i tillegg legges ved f.eks. lønnslipp, vedtak fra Nav, eller annen dokumentasjon på inntekt.

Dersom man gjennom året får endret sin inntekt, må vi ha beskjed og bekreftelse på dette. Det vil da bli gjort en ny beregning som vil være gjeldende fra måneden etter de nye opplysningene er mottatt. Man skal ikke søke på nytt, men ta kontakt med Monica Henden for å levere ny inntektsdokumentasjon.

Søknadsskjema for inntektsgradert foreldrebetaling finner du her.

For at noen skal ha krav på inntektsgradert foreldrebetaling, må det foreligge en søknad. Som hovedregel skal søknaden vare for ett skoleår av gangen. Det er kommunen som har ansvaret for å oppfylle foreldrenes rett til inntektsgradert foreldrebetaling. Betaling for kost (matpenger) kommer i tillegg.

For mer informasjon om ordningen, kontakt Monica Henden: monica.henden@oeiker.no


Opprettet: 04.06.2020 12:28