Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Moderasjonsordninger i skolefritidsordningen

Grøner, Cathrine Endret:13.12.2022 10:25

Her kan du lese mer om moderasjonsordninger for barn med SFO-plass. 

Gratis kjernetid på SFO for elever på 1. trinn: 

Fra 1.8.2022, ble det fattett ett politisk vedtak i Stortinget om å tilby gratis kjernetid inntil 12 t/u i skolefritidsordningen for elever på 1. trinn.. Det må betales for kost (matpenger). Det tilbys også full plass for elever på 1. trinn. Prisen for full plass finner du ved å klikke her. Du søker om SFO-plass for 1. trinn i kommunens innmeldingsportal for SFO-plass

Inntektsgradert foreldrebetaling: 

En nasjonal ordning for inntektsgradert foreldrebetaling i SFO ble innført 1. august 2020. Den går ut på at ingen husholdninger skal betale mer enn 6 % av bruttoinntekten sin for en SFO-plass. Betaling for kost (matpenger) kommer i tillegg. Maks inntektsgrense fra 1. januar 2022 er kr 625 350. Ordningen gjelder for barn fra 1. til 4. trinn. 

Fra 1.8.22 har kommunen fått støtte fra Utdanningsdirektoratet til å tilby gratis SFO-plass (inkl. kost) for elever på 1. trinn, fra husstander med samlet inntekt lavere enn kr. 400 000. 

Foreldrebetalingen skal beregnes ut fra husholdningens samlede brutto skattepliktige kapital- og personinntekt. Som en husholdning regnes ektefeller, registrerte partnere og samboere. Som samboere regnes to ugifte personer over 18 år som bor sammen, og som har bodd sammen i et ekteskapslignende forhold i minst 12 av de siste 18 månedene, eller har felles barn. Bor et barn fast hos begge foreldrene, skal foreldrebetalingen beregnes ut fra inntekten i husholdningen der barnet er folkeregistrert.

Kommunen innhenter selv siste mottatte skattemelding som dokumentasjon på inntekt.
Dersom man har en vesentlig eller varig endring av inntekten i forhold til hva skattemeldingen viser, må det leveres tilleggsdokumentasjon. Det kan f.eks. være lønnslipp, vedtak fra Nav, eller annen dokumentasjon på inntekt.

Dersom man gjennom året får endret sin inntekt, må vi ha beskjed og bekreftelse på dette. Det vil da bli gjort en ny beregning som vil være gjeldende fra måneden etter de nye opplysningene er mottatt. Man skal ikke søke på nytt, men ta kontakt med Monica Henden for å levere ny inntektsdokumentasjon.

Søknadsskjema for inntektsgradert foreldrebetaling finner du ved å klikke her.

For at noen skal ha krav på inntektsgradert foreldrebetaling, må det sendes søknad. Som hovedregel skal søknaden vare for ett skoleår av gangen. Det er kommunen som har ansvaret for å oppfylle foreldrenes rett til inntektsgradert foreldrebetaling. 

For mer informasjon om ordningen, kontakt Monica Henden: monica.henden@oeiker.no


Opprettet: 04.06.2020 12:28