Priser og plasstyper i SFO

Her finner du en oversikt over hvilke typer plasser du kan velge i SFO. Du finner også informasjon om prisene for SFO og mulighetene for å søke redusert foreldrebetaling. 
 

Det er fastsatt tre moderasjonsordninger i SFO:

  • Redusert foreldrebetaling i SFO for husholdninger med elever på 1.–4. trinn
  • Gratis SFO for elever med særskilte behov på 5.–7. trinn
  • 12 timer gratis kjernetid i SFO for elever på 1. trinn (fra august 2022) og 2. trinn (fra august 2023)