Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Redusert foreldrebetaling

Grøner, Cathrine Endret:26.05.2023 10:24

En nasjonal ordning for reduksjon av foreldrebetalingen ble innført 1. mai 2015. Den går ut på at ingen husholdninger skal betale mer enn 6 % av bruttoinntekten sin for en barnehageplass. Maks inntektsgrense fra 1. august 2022 er kr 559 150. Maks inntektsgrense fra 1. januar 2023 er kr 550 000. Ordningen er regulert i forskrift om foreldrebetaling i barnehager.

​Foreldrebetalingen skal beregnes ut fra husholdningens samlede skattepliktige kapital- og personinntekt. Som en husholdning regnes ektefeller, registrerte partnere og samboere. Som samboere regnes to ugifte personer over 18 år som bor sammen, og som har bodd sammen i et ekteskapslignende forhold i minst 12 av de siste 18 månedene, eller har felles barn. Bor et barn fast hos begge foreldrene, skal foreldrebetalingen beregnes ut fra inntekten i husholdningen der barnet er folkeregistrert.

Kommunen innhenter siste mottatte skattemelding som dokumentasjon.
Dersom man har en vesentlig eller varig endring av inntekten i forhold til hva skattemeldingen viser, må det sendes inn tilleggdokumentasjon. Det kan være f.eks. lønnslipp, vedtak fra Nav, eller annen dokumentasjon på inntekt.

Dersom man gjennom året får endret sin inntekt, må vi ha beskjed og bekreftelse på dette. Det vil da bli gjort en ny beregning som vil være gjeldende fra måneden etter de nye opplysningene er mottatt. Man skal ikke søke på nytt, men ta kontakt med Monica Henden for å levere ny inntektsdokumentasjon.

Søknadsskjema for gratis kjernetid og redusert foreldrebetaling finner du her.


For at noen skal ha krav på reduksjon av foreldrebetalingen, må det sendes søknad. Som hovedregel skal søknaden vare for ett barnehageår av gangen. Det er kommunen som barnehagemyndighet som har ansvaret for å oppfylle foreldrenes rett til reduksjon i foreldrebetalingen uavhengig om barnet går i en privat eller kommunale barnehage.

Betaling for kost (matpenger) kommer i tillegg til maksprisen.

Gratis kjernetid

Alle 2, 3, 4- og 5-åringer, og barn med utsatt skolestart, som bor i husholdninger med lav inntekt, har rett til å få 20 timer gratis oppholdstid (kjernetid) i barnehage per uke. Vedtak gjelder per barnehageår.

Ordningen gjelder for familier eller husholdninger som har en samlet inntekt på mindre enn 598 825 kroner. Gratis kjernetid gjelder uavhengig om du har deltids- eller heltidsplass.

Ved beregning av foreldrebetaling for en heltidsplass, skal det først beregnes etter ordningen med redusert foreldrebetaling, deretter skal det trekkes fra betalingen for de 20 gratis oppholdstimene. Om det kun å ønskes å benytte 20 timer per uke, er dette organisert som en 2 dagers plass per uke i barnehagene i Øvre Eiker kommune.

Det er kommunen som barnehagemyndighet som har ansvar for disse ordningene, men endringene i forskriften omfatter både kommunale og ikke-kommunale barnehager.

For mer informasjon av ordningen, kontakt Monica Henden.

 

Opprettet: 12.08.2016 15:59