Priser og redusert betaling

Oppholdsbetalingen for en barnehageplass fastsettes av Stortinget (makspris). Du betaler for 11 måneder, og juli er betalingsfri. Kostpenger (matpenger) kommer i tillegg, og satsen kan variere fra barnehage til barnehage. 

Nedenfor finner du informasjon om priser og moderasjonsordninger for de kommunale barnehagene.

For de private barnehagene kan det være andre priser. Se barnehagenes hjemmesider: Finn barnehage i Øvre Eiker.