Barnevernvakt

­­­­Barnevernvakta hjelper familier i krise som trenger hjelp raskt.

Dersom det er behov for akutt hjelp på kveld, natt og helg så kan barnevernvakta kontaktes på telefon 409 21 233.

Barnevernvakta er felles for Øvre Eiker, Midt-Buskerud og Jevnaker.

Alarmtelefonen for barn og unge

Er det ikke greit å være hjemme? Trenger du hjelp selv eller kjenner du noen som trenger hjelp? Da kan du ringe alarmtelefonen for barn og unge.

Voksne som er bekymret for barn kan også ta kontakt.

Telefonnummeret er 116111. Det er gratis å ringe, og alarmtelefonen er åpen hele døgnet.

Alarmtelefonen for barn og unge (116111.no)