Bli fosterhjem

Vil du bety noe ekstra for barn og ungdom fra Øvre Eiker kommune?

Vi trenger fosterhjem

Vi i barneverntjenesten ønsker å komme i kontakt med familier som kan være med å gi barn og unge fra Øvre Eiker kommune en tryggere hverdag og en god oppvekst. Det er ofte ønskelig at barn som flytter i fosterhjem kan fortsette på sin skole og i sine fritidsaktiviteter. Vi vil derfor gjerne komme i kontakt med familier i vår kommune eller nærliggende kommuner.

Hvem kan bli fosterhjem?

Ulike barn og ungdom trenger ulike fosterhjem. Vi ønsker derfor å komme i kontakt med forskjellige familier, men det kan ofte være en fordel at dere har eldre barn. Dere må ha tid og overskudd til å gi tett oppfølging til et barn som kanskje har ulike behov enn det deres egne barn har hatt.

Noen av barna trenger en familie der fosterforeldrene jobber, og andre trenger hjem der en voksen er hjemme hele eller deler av tiden.

Hva slags oppfølging gir vi fosterhjemmene?

  • En egen kontaktperson som er tilgjengelig for familien
  • Kurs og gruppeveiledning med andre fosterforeldre i traumebevisst omsorg
  • Individuell veiledning fra veilederteamet vårt. Alltid ved innflytting, og ellers ved behov.
  • Avlastning ut fra barnets og fosterfamiliens behov. Vi finner gjerne besøkshjem i fosterfamiliens nettverk.
  • Arbeidsgodtgjøring etter gjeldende satser.
  • Frikjøp som dekker tapt arbeidsfortjeneste hvis barnet er i behov av en voksen hjemme
  • Utgiftsdekning etter gjeldende satser.

Fosterhjem i slekt og nettverk

Barn og ungdom som trenger et nytt sted å bo, foretrekker ofte å flytte til noen de kjenner fra før. Vi skal først se i barnets slekt og nettverk om vi finner et egnet fosterhjem. Mange av våre fosterbarn bor hos besteforeldre, onkler og tanter, eldre søsken eller andre som barnet kjenner. Eksempler på dette kan være ansatte i skole og barnehage, fotballtrener, en nabo eller tidligere besøkshjem.

Det at barnet får bli i familien eller nettverket sitt kan føles trygt for alle parter, og flyttingen til et fosterhjem kan bli lettere når barnet allerede kjenner fosterforeldrene.

Har du spørsmål eller ønsker å melde deg som fosterhjem?

Epost: barneverntjenesten@ovre-eiker.kommune.no

Telefon: 476 63 707

Ønsker du å vite mer om å bli fosterhjem finner du informasjon på Bufdir sine nettsider. Fosterhjem | Bufdir