Bli støttefamilie

Vil du bety noen ekstra for barn og unge fra Øvre Eiker kommune?

Vi trenger støttefamilier

En støttefamilie tar imot et barn eller søsken i ukedager, helger og gjerne litt i ferier. Barnet trenger gjerne noen ekstra voksne i tillegg til foreldrene sine, som kan være en støtte i hverdagen og gi barnet positive opplevelser.

Hvem kan bli støttefamilie?

En støttefamilie er en helt vanlig familie som har tid, lyst og overskudd i hverdagen til å inkludere et barn i familien sin. Det stilles ingen krav om utdanning for å bli støttefamilie, det er personlig egnethet som er det viktigste. Støttefamilien kan gjerne ha egne barn. Det stilles krav om utvidet politiattest.

Ulike barn – ulike behov

  • Noen barn trenger støttefamilie en helg eller noen ukedager i måneden, andre har utvidet behov.
  • Noen barn trenger å være i samme støttefamilie som sine søsken.
  • Noen barn trenger at det er yngre eller eldre barn i familien, og andre trenger å være det eneste barnet i familien.
  • Noen barn har behov for at det er to voksne i hjemmet, for andre er det tilstrekkelig med en voksen.
  • Noen trenger en aktiv familie som liker å være ute og at ting skjer.
  • Noen trenger ro og mer stillesittende aktiviteter.

Har du spørsmål eller ønsker du å melde deg som støttefamilie?

Ta kontakt med oss:

Epost: barneverntjenesten@ovre-eiker.kommune.no

Telefon: 476 63 707