Familiehjelpa/barnekoordinator

I perioder kan barnet, ungdommen eller familien oppleve utfordringer der det er behov for støtte. Ofte kan det være vanskelig å vite hvor du skal henvende deg når utfordringer oppstår. Kanskje har du behov for at flere tjenester samarbeider om barnet ditt og familien? Vi kan hjelpe deg!

Hva er Familiehjelpa? 

Familiehjelpa er et lavterkseltilbud til barn, unge og deres familier. Det er ikke alltid enkelt å vite hvem som kan hjelpe med utfordringer man står overfor. Vi har opprettet Familiehjelpa for at det skal bli enklere å få hjelp til dette. Vi kaller det én vei inn til tjenestene. 

Hva er barnekoordinator?

Barnekoordinator er en rettighet for familier med barn med alvorlig sykdom, skade eller nedsatt funksjonsevne som trenger ulike velferdstjenester. Barnekoordinatoren skal blant annet koordinere velferdstjenestene til familien og barnet, og passe på at kommunen ivaretar ansvaret sitt for oppfølging og tilrettelegging.

Se film om barnekoordinator-tilbudet i Øvre Eiker kommune. 

Individuell plan (IP)

Har du flere helse- og omsorgstjenester kan du har rett på individuell plan for å koordinere tjenestene dine. Vi kartlegger behovet for IP sammen med deg.

Hva kan vi hjelpe til med?

  • Gi informasjon om tjenester og hjelpe deg med å komme i kontakt med rett tjeneste.
  • Bidra til at tjenestene samarbeider rundt barnet/familien.
  • Barnekoordinator tildeles gjennom familiehjelpa.

Hvem kan få tilbudet?

Alle familier i kommunen kan kontakte Familiehjelpa.

Barnekoordinator: Familier som har eller venter barn med alvorlig sykdom, skade eller nedsatt funksjonsevne, og som vil ha behov for langvarige og sammensatte eller koordinerte helse- og omsorgstjenester og andre velferdstjenester, har rett til barnekoordinator etter pasient- og brukerrettighetsloven § 2-5 c.  

Slik kommer du i kontakt med oss

Familiehjelpa har telefontid mellom kl. 13:00-15:00 alle hverdager og du kan kontakt oss på telefon 476 92 052.