Foreldrekurs

Familiesenteret tilbyr ulike foreldrekurs. Her finner du informasjon om kurs du kan melde deg på nå, og hvilke typer kurs som tilbys.

Kurs høsten 2024

Tuning in to teens 

Gratis kurs for foreldre med barn/ungdom mellom 10 og 16 år.

Når, hvor og påmelding
Oppstart: 26. august kl 18:00- 19:30. De andre datoene er 2/9, 9/9, 16/9, 23/9 og 7/10
Sted: Familiesenteret, Stasjonsgata 72/74, 3300 Hokksund. 
Påmelding: til tlf. 954 82 910.

Om kurset
Tenåringsperioden kan være en følelsesmessig berg- og dalbane. Tuning in to teens har som mål å hjelpe foreldre til å forstå og veilede barnet sitt på følelser i denne utviklingsfasen.

 

Kurs våren 2024

COSp/Trygghetssirkelen

Gratis kurs til foreldre med barn i alderen 0-7 år. 

Når, hvor og påmelding
Oppstart tirsdag 30. januar 2024, kl. 17.00-18.30. Kurset går over 7 tirsdager, med 1 ½ times varighet per gang. 
Sted: Familiesenteret, Stasjonsgata 72/74, 3300 Hokksund.
Påmelding: helsestasjonfelles@ovre-eiker.kommune.no 

Om kurset
Kurset kan bidra til et godt samspill mellom deg og barna dine. 
COS står for Circle of Security, altså Trygghetssirkelen, og skal gi dere som foreldre verktøy til bedre å kunne forstå hvilke behov barn har, hvilke signaler de gir og hva man som forelder/omsorgsperson kan gjøre for å møte disse behovene på en god måte.

Hjelp til engstelige barn

Gratis kurs for foreldre som har barn (fra siste året i barnehage, barneskolealder, men kan også være noe eldre) som strever med engstelse.

Når, hvor og påmelding​
Oppstart tirsdag 23. januar kl. 14:00-15.30 (OBS - annet tidspunkt 6. februar; kl. 17-18.30). Kurset går over 5 ganger, med 1 ½ time varighet per gang. 
Sted: Familiesenteret, Stasjonsgata 72/74, 3300 Hokksund. 
Påmelding: e-post til kursleder; Mari Sørlie Myrvold (marisorlie.myrvold@ovre-eiker.kommune.no).​

Om kurset​
Kurset er et gruppebasert foreldreveiledningsprogram. Målet er å gi foreldre støtte og kunnskap til lettere å hjelpe barn med å mestre det de er engstelige for. ​Kurset består av undervisning fra kursholdere, oppgaver til deltakerne og mulighet til å møte andre i liknende situasjon. Kursinnholdet bygger på kunnskap om utviklingspsykologi og prinsipper fra kognitiv atferdsterapi. Kurset holdes av ansatte fra Familieteamet og Skolehelsetjenesten. ​
Sentrale temaer er: ​
- Hva er angst?​
- Hva opprettholder engstelse?​
- Hvordan kan vi voksne best hjelpe engstelige barn?

Tuning in to teens - FULLTEGNET

Gratis kurs for foreldre med barn/ungdom mellom 10 og 16 år.

Når, hvor og påmelding
Oppstart: mandag 4.mars kl 18:00- 19:30. De andre datoene er 11/3, 18/3, 8/4, 15/4 og 22/4
Sted: Familiesenteret, Stasjonsgata 72/74, 3300 Hokksund. 
Påmelding: til tlf. 954 82 910.

Om kurset
Tenåringsperioden kan være en følelsesmessig berg- og dalbane. Tuning in to teens har som mål å hjelpe foreldre til å forstå og veilede barnet sitt på følelser i denne utviklingsfasen.

Kurs høsten 2023

Tuning in to kids 

Gratis kurs for foreldre med barn i alderen 5-10 år.

Når, hvor og påmelding
Oppstart fredag 13. oktober, kl. 09:00. Kurset går over 6 ganger, med 1 ½ time varighet per gang. Sted: Familiesenteret, Stasjonsgata 72/74, 3300 Hokksund. 
Påmelding: Per sms til en av kurslederne; Hilde Fjeldheim (457 22 161) eller Karoline Warloff Bekkaoui (913 59 434).

Om kurset
Kurset er et gruppebasert foreldreveiledningsprogram. Hovedfokuset er å styrke det emosjonelle båndet mellom foreldre og barnet. Det vil være 6 – 10 foreldre i gruppen.
Tema som gjennomgås:
- Hjelpe barnet med å håndtere vanskelige følelser som redsel, sinne, tristhet og frustrasjon.
- Beholde roen når barnet har et sinneutbrudd.
- Hjelpe barnet med å løse problemer.
- Kommunisere forståelse og empati.
- Se barnas følelser som en mulighet for nærhet og læring.

Tuning in to kids

Gratis kurs for foreldre med barn i alderen 5- 10 år med autismespekterforstyrrelse.

Når, hvor og påmelding
Oppstart onsdag 11. oktober kl. 09:00. Kurset går over 6 ganger, med 1 ½ time varighet per gang. Sted: Familiesenteret, Stasjonsgata 72/74, 3300 Hokksund. 
Påmelding: Per sms til en av kurslederne; Antonia Houge (454 82 910) eller Line Hellum (415 58 260).

Om kurset
Kurset er et gruppebasert foreldreveiledningsprogram. Hovedfokuset er å styrke det emosjonelle båndet mellom foreldre og barnet.
Tema som gjennomgås:
- Hjelpe barn med å håndtere vanskelige følelser som redsel, sinne, tristhet og frustrasjon.
- Beholde roen når barnet har et sinneutbrudd.
- Hjelpe barnet med å løse problemer.
- Kommunisere forståelse og empati.
- Se barnas følelser som en mulighet for nærhet og læring.

 

Tuning in to teens

Gratis kurs for foreldre med barn/ungdom mellom 10 og 16 år.

Når, hvor og påmelding
Oppstart mandag 11. september kl. 18-19:30. Kurset går over 6 ganger, med 2 timers varighet per gang.
Sted: Familiesenteret, Stasjonsgata 72/74, 3300 Hokksund. 
Påmelding: til tlf. 954 82 910.

Om kurset
Tenåringsperioden kan være en følelsesmessig berg- og dalbane. Tuning in to teens har som mål å hjelpe foreldre til å forstå og veilede barnet sitt på følelser i denne utviklingsfasen.

Kursene vi tilbyr

Kursene vi tilbyr
Kurstilbud Målgruppe Varighet/kurstype Beskrivelse
COSp (Circle of Security) / Trygghetssirkelen Foreldre med barn mellom 0-12 år 1,5 time gruppeveiledning Kurset kan bidra til et godt samspill mellom deg og barna dine.  COS står for Circle of Security, altså Trygghetssirkelen, og skal gi dere som foreldre verktøy til bedre å kunne forstå hvilke behov barn har, hvilke signaler de gir og hva man som forelder/omsorgsperson kan gjøre for å møte disse behovene på en god måte.
Tuning in to Kids / Tuning in to Kids (autismespekter) Foreldre med barn 5-12 år / Foreldre med barn med autismespekterforstyrrelse 2 timer, 6-8 ganger gruppeveiledning Programmet fokuserer på den emosjonelle kontakten mellom foreldre og barn ved å hjelpe foreldre å blir mer bevisst og i stand til å håndtere sine egne følelser. Foreldrene skal bli mer bevisste og oppmerksomme på barnas følelser og hjelpe barna med å uttrykke seg.
Tuning in to Teens Foreldre med ungdom mellom 12-16 år 2 timer, 6-8 ganger gruppeveiledning Programmet fokuserer på den emosjonelle kontakten mellom foreldre og ungdom ved å hjelpe foreldre å bli mer bevisst og i stand til å håndtere sine egne følelser. Ett av målene med kurset er at foreldre oppnår økt evne til selvregulering i tilfeller hvor tenåringen avviser eller søker uavhengighet.
Kurs til foreldre med engstelige barn Foreldre med barn på barne- eller ungdomsskolen 1,5 time gruppesamlinger Kurs for foreldre som har engstelige barn på barne- eller ungdomsskolen. Målsettingen er å gi foreldre støtte og kunnskap til lettere å håndtere og hjelpe barn som er engstelige. Samlingene inneholder undervisning, refleksjonsoppgaver og felles diskusjon i gruppen.