Familieteamet

Vi er her for deg som opplever utfordringer i familielivet. Vi tilbyr veiledning og oppfølging knyttet til blant annet samspill i familien, bekymringer og vansker med barn og unges psykiske helse. Målet er at vi sammen kan skape en bedre hverdag for hele familien.

Hvem er vi?

Familieteamet er et gratis tverrfaglig tilbud til foreldre, barn og ungdom. Vi er opptatt av barn og unges psykiske helse, og ønsker å bidra til dette gjennom å skape gode oppvekstvilkår og familieforhold.

Hva kan du få hjelp til hos oss?

  • Situasjoner hvor barn/ungdom viser tegn på at de ikke har det bra. Slike tegn kan være tristhet, engstelse og sinne, stadige konflikter med voksne og andre barn/ungdom hjemme, på skolen eller i barnehagen.
  • Situasjoner hvor du som forelder strever med sykdom eller andre belastninger, og ønsker hjelp til å støtte barnet i denne situasjonen.
  • Hvis du strever i foreldrerollen.

Hva tilbyr vi?

Hvem er tilbudet for?

Tilbudet er for barn og unge i alderen 0-16 år og deres nærmeste familie.

Hvordan komme i kontakt med oss?

Ring oss på telefon 32 25 12 70 eller bruk henvendelsesskjema. (PDF, 24 kB) Send det inn som brev til Øvre Eiker kommune, Postboks 76, 3301 Hokksund, eller kom innom oss i Stasjonsgata 72-74.