Fleksibelt, oppsøkende behandlingsteam (FACT ung)

I FACT ung ytes tjenestene der ungdommen er og tilpasses den enkelte og familiens behov.

Hva slags hjelp tilbyr FACT ung?

Dette er et tiltak for å tilby helsehjelp til barn og unge som av ulike årsaker ikke kan nyttiggjøre seg av ordinære tjenester. Teamet tilbyr samordnet hjelp og oppfølging fra både spesialisthelsetjenesten og kommunen.

Målet er å bidra til en positiv livsendring for barn og familier. 

Ungdommen skal få helhetlige og koordinerte tjenester som er tilpasset den enkelte. Dette tilbudet kan være aktuelt for de som ikke nyttiggjør seg annet tjenestetilbud på grunn av for alvorlige utfordringer/ og eller rusproblematikk.

Målgruppe

Målgruppen er ungdom med særlige utfordringer i alderen 12-18 år, med mulighet for oppfølging til 25 års alder ved behov.

Henvisning

Du kan få henvisning til FACT ung ved at fastlegen sender henvisning til Kongsberg Barne,- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk (BUP). Psykolog, barneverntjeneste og PPT kan også henvise til FACT ung.

Ta kontakt med familiesenteret på telefon 32 25 12 70 dersom du ønsker mer informasjon.

Nye henvisninger til FACT ung behandles i månedlig inntaksmøte.