Fysioterapi for barn og unge

Fysioterapeutene arbeider med barn og unge med ulike vansker knyttet til bevegelse og motorikk. 

Hva tilbyr vi?

  • Undersøkelse, vurdering og kartlegging knyttet til bevegelse og motorikk.
  • Oppfølging/behandling av barn med motoriske problemer og nedsatt funksjonsevne.
  • Veiledning, rådgivning og informasjon ti foresatte og samarbeidspartnere.
  • Tilrettelegging av barnets omgivelser.
  • Deltagelse på barselgrupper med forebyggende og helsefremmende fokus.
  • Veiledning til foresatte om motorikk og utvikling.

Hvem kan få tilbudet?

Barn og unge opp til 18 år som bor eller oppholder seg i kommunen. Vi hjelper barn og unge med motoriske utfordringer av ulik grad, funksjonsnedsettelser, kronisk sykdom og ulike sammensatte vansker.

Hva koster det?

Tjenesten er gratis for barn opp til 16 år. Ungdom mellom 16 – 18 år betaler en egenandel dersom behandling foregår hos privatpraktiserende fysioterapeut.

Slik søker du

Vi tar imot henvendelser fra foresatte, fastlege, helsesykepleier, barnehage, skole og andre samarbeidspartnere. Bruk skjemaet henvisning til fysioterapi for barn og unge (PDF, 113 kB) eller ta kontakt per telefon 32 25 12 70. Du kan også sende en e-post til helsestasjonfelles@ovre-eiker.kommune.no (ikke send sensitive opplysninger på e-post).

Hva skjer videre?

En fysioterapeut tar kontakt med deg etter å ha mottatt henvendelsen.