Helsestasjon 0-5 år

Helsestasjonen ser alle barn fra fødselen av, og følger med på barnets fysiske og psykososiale utvikling frem til skolestart. Du kan alltid ta kontakt med helsestasjonen hvis du har spørsmål eller opplever små og store utfordringer i hverdagen.

Helsestasjonstjenesten har et fastsatt program for oppfølging og helseundersøkelse av barn mellom 0 - 5 år.  Ved spesielle alderstrinn gjøres det en standardisert legeundersøkelse. Du kan lese mer om de ulike kontrollene på    på Helsenorge.no.   

Ta kontakt med helsestasjonen hvis du har fått barn eller er tilflyttet kommunen og dere vil bli tildelt en helsesykepleier.     

Du kan be om tolk dersom du har behov for det.      

Tilbudet på helsestasjonen      

Støtte og veiledning i ulike tema som:      

  • barnets motoriske og psykososiale utvikling      
  • amming og morsmelk      
  • vaksinasjon      
  • søvn og ernæring      
  • språkutvikling      
  • tannhelse      
  • foreldrerollen og samspill      
  • samliv      
  • vold, overgrep og omsorgssvikt      

Helsestasjonen samarbeider tett med fysioterapeuter, barnehageansatte, familieteam, barnevern og pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) ved behov.      

Vaksiner      

Helsestasjonen tilbyr alle vaksiner som inngår i    barnevaksinasjonsrogrammet.   Vaksinene er gratis og settes i forbindelse med de fastsatte helseundersøkelsene.      

Alle barn og ungdommer som bor eller midlertidig oppholder seg i Norge får tilbud om vaksiner gjennom barnevaksinasjonsprogrammet.  Vaksinasjon foregår på helsestasjonen og i skolehelsetjenesten og gis til barn i perioden fra de er 0 - 16 år. Barn som har foreldre født i land med økt risiko vil også få tilbud om tuberkulosevaksine.      

Åpningstid og kontaktinfo      

Helsestasjonen er åpen fra mandag til fredag 08.30-15:00 (telefontid 08:15-11:00, tlf. 32 25 12 70).      

Du kan ta kontakt med oss via Helsekontakter på Helsenorge.    

E-post: helsestasjonfelles@oeiker.no. Ikke send sensitive opplysninger på e-post.

Du finner helsestasjonen i Stasjonsgata 72-74 i Hokksund.