Skolehelsestjenesten

Skolehelsetjenesten jobber helsefremmende og forebyggende med alle barn og unge i skolealder.

Skolehelsetjenesten er et tilbud til elever og deres foreldre.

Hva kan jeg få hjelp til?

Formålet med skolehelsetjenesten er å forebygge sykdom og skade i tillegg til å fremme elevenes helse, både fysisk, psykisk, og sosialt.

Helsesykepleieren har enkeltsamtaler, oppfølging, undervisning og vaksinering av skoleelever. Vi samarbeider med de ansatte på skolen, skolepsykologer og andre relevante samarbeidsparter. Skolehelsetjenesten har taushetsplikt, og tilbudet er gratis for alle.

Kontakt oss

Hver enkelt skole har egen helsesykepleier. For å komme i kontakt med helsesykepleier ta kontakt med din skole, eller finn din skole på kommunes hjemmeside der du vil finne kontaktinformasjon.

Du kan også ta kontakt med helsestasjon på tlf. 32 25 12 70 (telefontid 08:15-11:00), så kan de hjelpe deg med å komme i kontakt med riktig helsesykepleier.

Mer informasjon