Ferie og fridager i SFO (SFO-ruta)

SFO-året har en varighet på 11 måneder og gjelder fra og med 1. august til og med 30. juni. SFO er stengt i juli måned og noen faste dager gjennom året. Oversikt over ferie og fridager for SFO finner du nedenfor. 

Har du spørsmål om åpningstider, ferier eller annet som gjelder SFO, kontakt din skole.

Finn kontaktinformasjon til din skole

Sfo har stengt:

  • lørdager og søndager
  • helligdager
  • 1. mai og 17. mai
  • julaften og nyttårsaften
  • onsdag før skjærtorsdag (i påsken)
  • i juli måned

Planleggingsdager for SFO

SFO har fem planleggingsdager i løpet av skoleåret, og da er SFO stengt. I oversikten under finner du datoer for når de ulike SFO-ene har planleggingsdager.

Planleggingsdager for SFO ved den enkelte skole
Skole Stengte dager på SFO skoleåret 2023-2024
Darbu skole 11. august, 14. august, 17. november, 2. januar og 10. mai
Hokksund barneskole 1. august, 14. august, 17. november, 2. januar og 10. mai
Ormåsen skole 1. august, 14. august, 15. august, 17. november og 10. mai
Røren skole 1.august, 14.august, 17.november, 2.januar og 10.mai
Skotselv skole 11. august, 14. august, 17.november, 10.mai og 28. Juni
Vestfossen barneskole 1.august, 14.august, 15. august, 17.november og 10.mai