Ferie og fridager i SFO (SFO-ruta)

SFO-året har en varighet på 11 måneder og gjelder fra og med 1. august til og med 30. juni. SFO er stengt i juli måned og noen faste dager gjennom året. Oversikt over ferie og fridager for SFO finner du nedenfor. 

Har du spørsmål om åpningstider, ferier eller annet som gjelder SFO, kontakt din skole.

Finn kontaktinformasjon til din skole

Sfo har stengt:

  • lørdager og søndager
  • helligdager
  • 1. mai og 17. mai
  • julaften og nyttårsaften
  • onsdag før skjærtorsdag (i påsken)
  • i juli måned

Planleggingsdager for SFO

SFO har fem planleggingsdager i løpet av skoleåret, og da er SFO stengt. I oversikten under finner du datoer for når de ulike SFO-ene har planleggingsdager.

Planleggingsdager for SFO ved den enkelte skole
Skole Stengte dager på SFO skoleåret 2022-2023 Stengte dager på SFO skoleåret 2023-2024
Darbu skole 11. og 12. august, 16. november, 11. april og 19. mai 11. august, 14. august, 17. november, 2. januar og 10. mai
Hokksund barneskole 1. august, 15. og 16. august, 16. november og 19. mai 1. august, 14. august, 17. november, 2. januar og 10. mai
Ormåsen skole 11. og 12. august, 16. november, 19. mai og 21. juni 1. august, 14. august, 15. august, 17. november og 10. mai
Røren skole 1. august, 12. august, 16. november, 11. april og 19. april 1.august, 14.august, 17.november, 2.januar og 10.mai
Skotselv skole 12. august, 16. november, 11. april, 19. mai og 30. juni 11. august, 14. august, 17.november, 10.mai og 28. Juni
Vestfossen barneskole 11. og 12. august, 16. november, 2. januar og 19. mai 1.august, 14.august, 15. august, 17.november og 10.mai