Eikertun helsehus

Eikertun helsehus er Øvre Eiker kommunes tilbud til personer med behov for plass på institusjon. Helsehuset har forskjellige tilbud om døgnopphold, avlastning og dagsenter. 

Kontaktinformasjon til Eikertun helsehus

Adresse

Christian IV's vei 25
3302 Hokksund
 

Telefonnummer til resepsjonen

Tlf. 32 70 18 00 (kl. 09 - 15:00)

 

Besøk på avdelingene

Eikertun har ikke faste besøkstider.  Avdelingene legger til rette for besøk ut fra den enkeltes ønsker og behov.  Ta kontakt med den aktuelle avdelingen for å avklare besøkstid nærmere.  Vær oppmerksom på at inngangsdøren på Eikertun stenges kl 19.